Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Lepsøybrua

Norconsult har prosjektert stålbrua med lengst spenn i Norge! Vi har kombinert vår bru-, offshore- og geotekniske kompetanse for å optimalisere løsninger ute i havgapet.

Prosjektnavn

Lepsøybrua. Fv 659 Nordøyvegen

Kunde

Statens vegvesen, region midt

Sted

Norge

Periode

2015 til 2021

Nøkkeltall

 • Brulengde 800 meter i 7 spenn, med lengste spenn på 155 meter.
 • Seilingsløp 100 x 41 meter.
 • Del av årets anlegg 2022, nominert til Nordic Bridge Prize 2024.

Oppdraget

Lepsøybrua inngår som en del av fastlandsforbindelsen til Nordøyene, nordvest for Ålesund. Brua krysser over Lepsøyrenna som er en værutsatt og meget trafikkert skipsled. Seilingsleden er 100x41 meter. Brua er totalt 800 meter lang, og brua bygges som 2-felts bru med egen gang- og sykkelbane. Det er lange tilløpsfyllinger i sjø ut til brua. Norconsult har også utført grunnundersøkelser.

 

Løsningen

Brustedet er meget værhardt og krysser over en mudret skipsled med bredde 100 meter. Brua var planlagt som fritt-frambyggbru med hovedspenn 190 meter og fundamentert på pelegrupper satt i oppfylte sjøfyllinger.

Optimaliseringsfase viste at senkekassefundamentering var økonomisk og framdriftsmessig gunstig, samt at spennvidder kunne reduseres ved bruk av skipsstøtbarrierer rundt fundamentene. Videre ble det klart at stålkasseløsning kunne være gunstig med hensyn på redusert byggetid og større grad av prefabrikkering.

Både fritt-frambyggløsning og stålløsning ble lagt ut i konkurransen og entreprenøren valgte stålløsning for å redusere arbeidstid på plassen og risiko med hensyn på værforhold.

 

Resultatet

Brua ble ferdigstilt i 2022, kåret til årets anlegg 2022.

 • Eirik Wie Furunes

  Team leader long span bridges

 • Bård Fredrik Linge

  Gruppeleder Bruer

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid