Norconsult prosjekterte Lepsøybrua, en sentral del av Årets anlegg 2022.

Lepsøybrua en del av Årets anlegg

Norconsult prosjekterte Lepsøybrua, en sentral del av Årets anlegg 2022. Norconsult har i tillegg utarbeidet totalentreprisegrunnlag for elektroarbeid.

Fv. 659 Nordøyvegen ble 22. mars kåret til Årets Anlegg 2022 i forbindelse med arrangementet Byggedagene.

På strekningen Nordøyveien ligger den 800 meter lange Lepsøybrua hvor Norconsult har vært rådgivende ingeniører.

Stålbru med lengst spenn

Lepsøybrua er den stålbrua i Norge med lengst spenn på hele 155 meter. Brua inngår som en del av fastlandsforbindelsen til Nordøyene, nordvest for Ålesund. Brua krysser over Lepsøyrenna, som er en værutsatt og meget trafikkert skipsled, Hurtigruta seiler blant annet under brua.

– Lepsøybrua er et spennende prosjekt vi har jobbet med over lang tid. Kompetansen innen offshore og den geotekniske kompetansen Norconsult har benyttet her, med direktefundamentering på løsmasser ved bruk av senkekasser som er slept ut til brustedet, er kompetanse som har stor nytteverdi flere steder, sier Norconsults leder for bru i Trondheim, Bård Fredrik Linge.

Innen elektro har Norconsult prosjektert alt av hovedføringer for strømforsyning av bruer, alle tunneler og dagsoner, samt kabelomlegginger for fire forberedende entrepriser og anleggselektro på hele veiforbindelsen. I tillegg ble det gitt bistand med utarbeidelse av konkurransegrunnlag til totalentreprise elektro.

– Nordøyvegen og Lepsøybrua har vært et omfattende og spennende prosjekt i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi har hele veien jobbet tett med oppdragsgiver, nettselskaper og øvrige infrastruktureiere, noe som har gitt et veldig godt grunnlag for et moderne bru- og tunnelanlegg, sier gruppeleder Elektro Samferdsel i Norconsult Trondheim, Morten Løvseth.

I tillegg har Norconsult geoteknikk og kystteknikk vært involvert i Nordøyvegen og Lepsøybrua. Geoteknikk har blant annet gjennomført grunnundersøkelser for Lepsøybrua, geoteknisk prosjektering av alternative løsninger og detaljprosjektering av valgt løsning. Kystteknikk gjennomførte avklaringer for sikre tørre påhugg for tunneler der disse var på lavtbyggende lokasjoner.

Innovasjon og optimaliseringer

Norconsult har lang erfaring og er en pådriver for optimalisering av bruer. Optimaliseringsfasen ved Lepsøybrua viste at senkekassefundamentering var økonomisk og fremdriftsmessig gunstig, samt at spennvidder kunne reduseres ved bruk av skipsstøtbarrierer rundt fundamentene. Senkekassefundamentering er ikke utstrakt brukt, slik at Lepsøybrua er en pioner i denne sammenheng.

– Vi må takke for et godt samarbeid med alle involverte. Det har vært tung kompetanse involvert i alle ledd og sammen har vi hatt fokus på å finne de beste løsningene, sier Linge.

Nordøyvegen-prosjektet ble startet opp av Statens vegvesen og senere tatt over av Møre og Romsdal fylkeskommune i forbindelse med innføringen av regionreformen. Tre og et halvt år etter at Skanska Norge startet byggingen, ble veien åpnet i august 2022.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss