LNG Tornio

Norconsult har vært ansvarlig prosjekterende for konstruksjonsteknikk av en 50 000 m3 lagringstank for LNG i Tornio, Finland.

Prosjektnavn

LNG Tornio

Kunde

Midroc Rodoverken AB

Sted

Europa

Periode

2015 til 2016

Nøkkeltall

Nordens største LNG terminal

Oppdraget

Manga LNG Oy bygger for tiden en LNG importterminal i Tornio, Finland. LNG er flytende naturgass som lagres ved -162 °C. Sammenlignet med alternative fossile energikilder, har LNG betydelige reduserte utslipp av karbondioksider, nitrogenoksider og svoveloksider. LNG kan benyttes til landbasert industri, skipsindustri og annen energiproduksjon.

LNG terminalen er den største i sitt slag i Norden og ble åpnet i november 2017. Norconsult har i oppdraget assistert EPC-kontraktøren Midroc Rodoverken AB med all konstruksjonsteknisk prosjektering av lagringstanken for LNG.

 

Løsningen

Det valgte designet er en betongtank med innvendig ståltank. Lagring av flytende naturgass stiller strenge krav til integriteten til konstruksjonen og krever flere sikkerhetsbarrièrer. Tanken skal blant annet tåle jordskjelv med 4975 års returperiode (mot vanligvis 475 år), eksplosjonslaster og "impact" fra prosjektiler.

Norconsult har utført globale statiske, dynamiske og termiske analyser av LNG-tanken. FEM-analysene inkluderte blant annet løfteanalyse av ståltak, støping av betongdome, peler, oppspenningskabler, lekkasjesituasjoner, jordskjelvanalyser og forskjellige designfaser i tankens levetid.

  • Jan Fredrik Rambech

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid