trehus i vinterlandskap

Longyearbyen Boliger

Norconsult AS har vært ansvarlig prosjekterende for brannsikkerhet i prosjektet.

Prosjektnavn

Longyearbyen Boliger

Kunde

Statsbygg

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Oppdraget

 

Norconsult AS har påtatt seg ansvarsrett for brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 for Statsbyggs nye boligprosjekt på Svalbard. Som følge av klimaet og kostnader var det ønskelig å utføre stålkonstruksjoner under bygningene uten brannmaling/brannisolasjon. Ettersom det skal være bilparkering under og foran bygningene, måtte fare for kollaps som følge av bilbrann vurderes.

 

 

Løsningen

 

Norconsult AS utførte en risikovurdering hvor det ble gjort flere CFD-analyser med FDS for å beregne temperaturutviklingen i stålet som følge av brann.

 

Det ble beregnet både overflatetemperatur på stålet og temperatur inne i stålet for å vurdere behovet for brannmaling/brannisolering. Dette måtte dermed modelleres nøyaktig, med riktig konstruksjonstype og tykkelse. Det ble deretter plassert temperaturmålere på ulike høyder i stålet rundt brannen for å kontrollere temperatur.

De gjennomførte analysene av temperaturutvikling i stålkonstruksjonene medførte at oppdragsgiver sparte flere millioner kroner i prosjektet på å kunne unnlate brannmaling/brannisolering av konstruksjonene. I tillegg reduserer den valgte løsningen fremtidig vedlikeholdsbehov, da stålkonstruksjonene står eksponert mot naturen uten bruk av brannmaling/brannisolasjon.

 

 

Resultatet

 

Det endelige resultatet ble positivt. Prosjektet kunne bygge stålkonstruksjonene uten noe ekstra brannbeskyttelse, samtidig som at brannsikkerheten er ivaretatt.

 

  • Håkon Nordvoll

    Rådgiver

  • Erik Kolstad

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid