trehus i vinterlandskap

Longyearbyen Boliger

Norconsult AS har vært ansvarlig prosjekterende for brannsikkerhet i prosjektet.

Prosjektnavn

Longyearbyen Boliger

Kunde

Statsbygg

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Oppdraget

 

Norconsult AS har påtatt seg ansvarsrett for brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 for Statsbyggs nye boligprosjekt på Svalbard. Som følge av klimaet og kostnader var det ønskelig å utføre stålkonstruksjoner under bygningene uten brannmaling/brannisolasjon. Ettersom det skal være bilparkering under og foran bygningene, måtte fare for kollaps som følge av bilbrann vurderes.

 

 

Løsningen

 

Norconsult AS utførte en risikovurdering hvor det ble gjort flere CFD-analyser med FDS for å beregne temperaturutviklingen i stålet som følge av brann.

 

Det ble beregnet både overflatetemperatur på stålet og temperatur inne i stålet for å vurdere behovet for brannmaling/brannisolering. Dette måtte dermed modelleres nøyaktig, med riktig konstruksjonstype og tykkelse. Det ble deretter plassert temperaturmålere på ulike høyder i stålet rundt brannen for å kontrollere temperatur.

De gjennomførte analysene av temperaturutvikling i stålkonstruksjonene medførte at oppdragsgiver sparte flere millioner kroner i prosjektet på å kunne unnlate brannmaling/brannisolering av konstruksjonene. I tillegg reduserer den valgte løsningen fremtidig vedlikeholdsbehov, da stålkonstruksjonene står eksponert mot naturen uten bruk av brannmaling/brannisolasjon.

 

 

Resultatet

 

Det endelige resultatet ble positivt. Prosjektet kunne bygge stålkonstruksjonene uten noe ekstra brannbeskyttelse, samtidig som at brannsikkerheten er ivaretatt.

 

Kontaktpersoner

Håkon Nordvoll

Rådgiver

Erik Kolstad

Gruppeleder

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid