Innsjø
Lågen ved Harpefoss

Miljø-ROS Sør-Fron

Prosjektnavn

Miljø-ROS Sør-Fron

Kunde

Sør-Fron kommune

Sted

Sør-Fron, Innlandet

Periode

2022

Nøkkeltall

 • 1 renseanlegg
 • 11 pumpestasjoner for avløp
 • Ledningsnett

I forbindelse med rehabilitering av Frya renseanlegg fikk Sør-Fron kommune i 2021 ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren utarbeidet etter ny mal. I nyere utslippstillatelser stilles det krav til at kommunene har “oppdaterte miljørisikovurderinger av det samlede avløpssystemet”. Fra myndighetenes side er det et økende fokus på tilstanden i resipientene. Dette gjenspeiler krav i vanndirektivet og avløpsdirektivet som nå er under revisjon. Dette bidrar til skjerpet fokus på tilstand og utslipp fra det totale avløpssystemet.

Sør-Fron kommune har valgt å benytte miljørisikoanalysen, sammen med risikoanalyse for vannforsyningssystemet og saneringsplan for ledningsnettet, som et grunnlag til utarbeidelse av hovedplan vann- og avløp.

Risikovurderingen ble gjennomført i felleskap med kommunen i arbeidsmøter hvor driftspersonell og personer med god kjennskap til de ulike anleggene deltok.  

Ved å gjøre en detaljert gjennomgang av avløpssystemet får man kartlagt punkter i avløpssystemet, og hendelser som kan føre til alvorlig risiko for ytre miljø, med spesielt fokus på vannmiljø, resipientforhold og brukerinteresser som badeplasser og drikkevann. Man får også kartlagt driftsutfordringer og potensielle forbedringspunkter for anleggene.

 • Bjørn Arild Gravrok

  Avdelingsleder Vann og Avløp

 • Mari Østvold

  VA Ingeniør

 • Marie Fossum

  Rådgiver

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid