Norsk Helsearkiv Tynset

Norconsult bistår med prosjektering av en rekke fagfelt for det nye Helsearkivet på Tynset.

Prosjektnavn

Norsk Helsearkiv Tynset

Kunde

HENT AS

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Nøkkeltall

2.500 m2

Oppdraget

Norconsult ble valgt til å utføre detaljprosjektering av NHA Tynset i totalentreprise for HENT AS. Norsk Helsearkiv på Tynset skal inneholde funksjoner for mottak, digitalisering og bevaring av helseinformasjon som pasientjournaler. Bygget utformes i massivtre, stål og betong, og er tegnet av Lusparken Arkitekter AS.

 

Løsningen

Direkte etter oppstart ble det utarbeidet viktige premissdokumenter knyttet til energikonsept, kuldebronotat, samt premissnotat bygningsfysikk. Spesifiserte premisser ble gjennomgått med oppdragsgiver og andre involverte aktører som arkitekt og RIB. Deretter har Norconsult hatt en fortløpende dialog med HENT og arkitekt angående utforming av detaljtegninger.

 

Resultatet

Oppdragsgiveren har mottatt underlag for å kunne vite hva som skal bygges og hvordan det skal bygges. Underlag ble mottatt til riktig tid.

Tverrfaglig samarbeid