Nye Narvik sykehus

Norconsult bistår Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Sykehusbygg HF med prosjektering av nytt sykehus i Narvik. Sykehuset skal bygges på en ny tomt øst i byen ved Furuholmen og erstatter det gamle sykehuset på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene i Håkvik. Sykehuset være lokalsykehus for 29 000 innbyggere i nordre Nordland og sørlige Troms.

Prosjektnavn

Nye Narvik sykehus

Kunde

Sykehusbygg

Sted

Norge

Periode

2019 til 2024

Nøkkeltall

28.000 kvadratmeter sykehus + 7000 kvadratmeter helsehus

Oppdraget

Nye Narvik sykehus skal bli et fullverdig mellomstort sykehus med både psykiatriske og somatiske avdelinger. Norconsults bidrag startet med ett forprosjekt i 2019, og fortsatte med detaljprosjekt i 2020. I tillegg til Norconsult i Sandvika har kontorene på Hamar og Larvik bidratt på prosjektet.

Norconsult bidrar primært på VVS, elektro og andre spesialfag innen sykehus. Arkitekt på prosjektet er Arkitema, hovedentreprenør er HENT og teknisk underentreprenør er Totalreq.

 

Løsningen

Nye Narvik sykehus blir på 28 000 kvadratmeter og inneholder akuttmottak, legevakt, fødestuer, dagbehandling, operasjonsstuer, intensivbehandling, psykiatri og helikopterlandingsplass.

Sykehuset bygges etter passivhusstandard, med egen energisentral som henter bergvarme fra bakken. Sykehuset har kraftforsyning basert på nettkraft, generatorkraft og avbruddsfri strøm for valgte systemer.

 

Resultatet

Byggestart våren 2021. Sykehuset skal etter planen stå ferdig våren 2024, og skal settes i full drift samme sommer.

 

  • Jan Nylund

    Prosjektleder

  • Frode Hovdenak

    Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid