Nytt sykehus i Vesterålen (NKS)

Nytt Sykehus i Vesterålen har blitt et moderne og rasjonelt sykehus som skal være effektivt å drive, og i tillegg ha et lavt energiforbruk.

Prosjektnavn

Nytt sykehus i Vesterålen (NKS)

Kunde

Helse Finnmark HF (Nordlandssykehuset HF)

Sted

Norge

Periode

2009 til 2014

Nøkkeltall

Areal: 15 000 m2 Kontraktsverdi: NOK 1.1 mrd. Nordlandssykehuset i Vesterålen har et dekningsområde på ca. 30.000 innbyggere

Oppdraget

Nytt Sykehus i Vesterålen er bygget som erstatning for eksisterende sykehus, hvor nåværende bygningsmasse, både funksjonelt og byggeteknisk, er utdatert og forfallent. Prosjektets grunnmål er å sikre befolkningen i Vesterålen spesialisthelsetjenestetilbud på lokalsykehusnivå, i tråd med premissene lagt av Helse Nord.

Løsningen

Det er lagt vekt på å jobbe ut et prosjekt som best oppfyller en helhetlig tilnærming til bærekraft, med bygningskropp utformet på en måte som minimerer varmetapet gjennom ytterkonstruksjonene, og optimaliserer energitilskudd fra solen. Fokus på drifts- og bemanningseffektivitet, optimalisering av bygningens energibruk og miljøytelse, og beregning av livssykluskostnader (LCC). Prosjektet er gjennomført med BIM arbeidsmetodikk. RIE og RIV har prosjektert med AutoCAD med MagiCAD og objektbasert prosjektering. Tverrfaglig innsynsmodell i Navisworks ble benyttet. Gjennom prosjekteringen har det blitt utført jevnlige kollisjonskontroller og fagkontroller i Navisworks, og resultatene ble gjennomgått i prosjekteringsmøtene. Modellen ble også benyttet som grunnlag i forskjellige løsningsgjennomganger, både i prosjekteringsmøtene, i diverse særmøter mellom enkeltfag, mot brukere og mot entreprenør. Den tverrfaglige innsynsmodellen ble jevnlig oppdatert slik at alle involverte i prosjektet hadde tilgang til gjeldende modell til enhver tid. IFC-formatet ble aktivt benyttet i prosjektet. Dette sikrer at modellene vil kunne benyttes til andre formål i senere faser, eller eventuelt av fag som ikke produserer egne modeller, men benytter nedstrømsverktøy. Modellene ble benyttet til mengdeuttak.

Resultatet

Det nye sykehuset har blitt et moderne og rasjonelt sykehus som skal være effektivt å drive, og i tillegg ha et lavt energiforbruk. Det er blant annet etablert et vannbårent varmesystem med energiforsyning fra sjøvannskjølte varmepumper (800 kW) og gasskjeler (1600 kW), og kjølesystem med produksjon av kjøling fra samme varmepumper som for varmeanlegget. Det er etablert egne nødstrømsaggregater og ups-anlegg for sikker strømforsyning. Planleggingen startet allerede i 2008, og byggearbeidene ble igangsatt i oktober 2010. Sykehuset ble satt i full drift fra mai 2014.

  • Mona Ågnes

    Sivilingeniør Kontorleder

  • Kåre Kallmyr

    Siving. VVS , leder for avdeling Sykehus og renrom

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid