ferge ved kai

Randsfjorden ferjekaier

Randfjordferja er landets eneste innlandsferje i helårsdrift. Ferjeruta mellom Tangen og Horn har en lang historie, og har i over 40 år fraktet både folk og biler mellom øst og vest av Randsfjorden. Innlandet fylkeskommune ønsket å erstatte den gamle ferja med en ny moderne ferje med elektrisk drift. Ferjekaiene var over 50 år gamle og hadde behov for opprusting.

Prosjektnavn

Randsfjorden ferjekaier

Kunde

Innlandet fylkeskommune

Sted

Randsfjorden (Tangen og Horn)

Periode

2017 til 2022

Nøkkeltall

  • Prosjekteringshonorar: estimert ca. 8 MNOK
  • Entreprisekost kaier og driftsbygg: estimert ca. 75 MNOK inkl. mva.

Oppdraget

I 2017 begynte planleggingen for å oppgradere kaianleggene for å tilrettelegge for ny elektrisk ferje. Elrond (nye ferja) er en del større enn den gamle ferja, og gjorde at kaianleggene på begge sider av Randsfjorden trengte omfattende ombygging. Det ble bygget nye driftsbygg og utbedret oppstillingsplass på begge sider av fjorden. Også trafikksikkerhetstiltak var del av prosjektet. Norconsult har bistått med prosjektering av alle fag.

 

Løsningen

Ferjekaiene ble oppgradert med nye kjørebruer i stål, med nytt aggregat og styringssystem, mens fundamenter ble stor grad beholdt. Nye støttepunkt (dykdalber) og fendersystem ble etablert ute i sjøen for å gi en mer sikker drift av sambandet. Ladestasjon ble montert på Tangen, og slipp for vedlikehold på Horn. Bobleanlegget ble forsterket ved hver av ferjekaiene.   

På land ble nye tekniske bygg ført på begge sider for å romme utstyr for vedlikehold, ladestasjoner, vinsj for slipp og teknisk utstyr. Ca. 30 nye lysmaster langs fylkesveien og oppstillingsplass på begge sider. Ny trafikksikker bussholdeplass og snuplass for lange kjøretøy ble etablert på hhv. Horn og Moberget.

 

Resultatet

Prosjektet var et viktig lokalt prosjekt som gir merverdi for privatpersoner og skolebarn i nærområdet, så vel som tømmerdriften i sesong, nå i utslippsfritt format. Ferja sparer de reisende for 0,5–1 times ekstra kjøretid rundt fjorden per tur, avhengig av hvor de reiser fra og hvor de skal. I 2020 fraktet ferja ca. 47 000 passasjerer og ca. 11 000 kjøretøy. De reisende vil nå oppleve et pålitelig, miljøvennlig, sikkert og topp moderne anlegg i sin hverdag.

  • Martin Hallberg

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid