Schweigaardsgate 15

Norconsult har levert teknisk rådgivning innen VVS, VA og AUT i skisse-/forprosjekt for rehabilitering av eksisterende kontorbygg. Utarbeidelse av kalkyler, prosjektbeskrivesler og konkurranseunderlag. I tillegg har Norconsult bistått med vurderinger rundt miljø og risiko.

Prosjektnavn

Schweigaardsgate 15

Kunde

Entra Eiendom

Sted

Norge

Periode

2018 til 2020

Nøkkeltall

23000 kvadratmeter

Oppdraget

Totalrehabilitering av det gamle Tollbygget i Schweigaardsgate 15 i Oslo sentrum til kontorbygg med restaurant og café. Bygget er et viktig kulturminne i Oslo og er fredet utvendig og innvendig.

Løsningen

For å få bygget klassifisert etter BREEAM NOR må det oppnå tilnærmet energimerke C, noe som bød på utfordringer for et gammelt uisolert bygg med fjernvarmetilknytning. Supplerende varmepumpe, DCV med lave luftmengder, solceller og etterisolering var noen av grepene som måtte implementeres.

  • Magnus Lind

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid