Trafikk- og mobilitetsanalyse Myntgata 2

Norconsult har på oppdrag fra Undervisningsbygg Oslo KF utarbeidet en trafikk- og mobilitetsanalyse i forbindelse med prosjektering av en ny videregående skole i Kvadraturen i Oslo sentrum.

Prosjektnavn

Trafikk- og mobilitetsanalyse Myntgata 2

Kunde

Undervisningsbygg Oslo KF

Sted

Norge

Periode

2019

Nøkkeltall

Omfang: 125 000 kr

Oppdraget

Det skal komme ny videregående skole i Myngata 2. Undervisningsbygg Oslo KF trenger konsulent med høy faglig kompetanse for trafikk- og mobilitetsanalyse, for å vurdere behov gående, syklende, kollektiv, biltrafikk og varelevering knyttet til tomta.

Løsningen

Analysen tar for seg hovedtrekkene i forholdene for gående, syklende, kollektivreisende, bilister og varelevering til Myntgata 2. Forholdene for de ulike trafikantgruppene er kartlagt og vurdert for dagens og fremtidig situasjon.

Analysen inneholder blant annet følgende:

  • Beregning av antall sykkel- og bilparkeringsplasser ihht. normen, samt en skjønnsmessig vurdering av sykkelparkeringsbehovet.
  • Vurdering av adkomst for lastebil/brannbil, inkl. sporing med vehicle tracking.
  • Kartlegging av mulige oppstillingsplasser for varelevering.
  • Kartlegging av parkeringsplasser i nærområdet.
  • Edel Hovland Nordang

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid