vannbehandling karusell

VA for Nortura

Eidsberg kommune trengte økt kapasitet på vannbehandling og distribusjonssystem for å dekke fremtidig behov i en kommune med stor vekst. Innovasjonsprosesser og aktiv medvirkning gjør at Norconsult finner de beste løsningene.

Prosjektnavn

VA for Nortura

Kunde

Eidsberg kommune

Sted

Norge

Periode

2013 til 2014

Nøkkeltall

Fra 75 liter i sekundet til 285 liter i sekundet

kartutsnitt

Oppdraget

Nortura Hærland ønsker å utvide sitt anlegg i Eidsberg. Utvidelsen vil føre til større behov både for drikkevann og avløp. Eksisterende anlegg har ikke kapasitet til å håndtere den økte belastningen.

Samtidig forventer Eidsberg kommune en sterk befolkningsvekst og nyetablering av annen industri. Kommunen har også forpliktelser overfor nabokommunene om leveranse av reservevann.

 

Løsningen

Norconsult utfordret kommunene i regionen til å komme med ideer for en fremtidig og robust vannforsyning. Resultatet ga grunnlaget for det som nå omtales som «storsystemet», et felles system som knytter regionen sammen.

Vi prosjekterer en oppgradering av Sandstangen vannforsyningsanlegg fra dagens 75 liter i sekundet til 285 liter i sekundet. Behandlingsanlegget på Tosebygda utvides med blant annet UV-behandling for å gi drikkevannet en god desinfeksjon. Sårbarhetsvurderinger har vært sentralt i arbeidet med å utvikle storsystemet.

«Storsystemet» er utformet slik at hvis et behandlingsanlegg faller ut vil kommunene få leveranse fra et annet anlegg. Mattilsynet har vært involvert i denne prosessen.

  • Asle Gudim

    Direktør Region Sør-Øst

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid