Tilstandsanalyse av byggverk for delområdet Midt-Norge

Tilstandsanalyser og inspeksjon av fasader med drone for Statsbygg

Prosjektnavn

Tilstandsanalyse av byggverk for delområdet Midt-Norge

Kunde

Statsbygg Region Midt

Sted

Norge

Periode

2020 til 2024

Oppdraget

Statsbygg skal i en fireårsperiode få gjennomført tilstandsanalyser på sine bygg og utendørsarealer. Norconsult er engasjert for å bistå med dette i området Midt-Norge (fra Møre til Bodø).

Løsningen

Norconsult skal gjennomføre teknisk tilstand for bygninger og utendørsarealer i Statsbyggs eiendomsportefølje. Analysen skal benyttes til å utarbeide vedlikeholds- og porteføljeplaner som oversendes til Statsbygg Blant annet har Norconsult gjennomført befaring, analyse og utarbeidet vedlikeholdsplaner og porteføljeplaner for nitten bygninger inkludert fagområde RIB, RIV og RIE. I tillegg har det blitt gjennomført inspeksjon av tak med drone.

Resultatet

Oppdraget resulterer i rapporter med bilder for vedlikeholdsplan og porteføljeplan

  • Anders Overrein

    Avdelingsleder Byggforvaltning og takst

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid