bygninger sett ovenfra

Undervisnings- og forskningsbygg

Norconsult tilbyr rådgivningstjenester i alle faser av byggeprosjekter knyttet til undervisningsbygg og forskningsbygg.

Norconsults rådgivere brenner for å videreutvikle koblingen mellom arkitektur og pedagogikk, og ser på pedagogisk utviklingsarbeid som en integrert del av et byggeprosjekt. Vi mener at utvikling av fremtidsrettede læringsmiljøer må skje innenfor rammene av sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. 

Våre rådgivere har spisskompetanse på undervisnings- og forskningsbygg, og har lang erfaring fra både praksisfeltet og akademia. Vi har et stort internasjonalt nettverk på området fremtidens læringsmiljø, og gjennom dette har vi en unik tilgang til forskning på området. Vår førstehåndskunnskap om undervisning og forskning gjør at vi har innsikt i behov for de ulike brukergruppene tilknyttet formålet.  

Vi er spesialister på medvirkningsprosesser. Våre rådgivere samarbeider tett med entreprenører og bidrar med prosessledelse gjennom alle faser av prosjektet, ut fra kundens behov. Vi kan tilby skreddersydd rådgivning knyttet til planlegging og utvikling av fysisk læringsmiljø. Gjennom en brukersentrert tilnærming og et pedagogisk opplegg, planlegger og utvikler vi formålsbygg som er bærekraftige for brukere og samfunnet på kort og lang sikt. 

  • Reidunn Waag

    Leder for utvikling av undervisningsbygg

  • Kåre Kallmyr

    Siv.ing. VVS, leder for avdeling Sykehus og renrom

  • Lars Thorbjørnsen

    Markedssjef Region Sør-Øst

  • Kontakt oss