Sentrum Politistasjon – Hammersborggata 12, Oslo

Totalrehabilitering av bygg fra 1999/2000 som en del av det som tidligere var Tukthuskvartalet. I dag er bygget sammen med rehabiliterte verneverdige bygårder og nybygg i bakgården en del av Youngskvartalet. Bygget har huset Sentrum Politistasjon siden det stod ferdig i år 2000 og rehabiliteres nå for fortsatt sentrumsnær tilstedeværelse for Politiet.

Prosjektnavn

Sentrum Politistasjon – Hammersborggata 12, Oslo

Kunde

Industri Energi Holding AS

Sted

Norge

Periode

2021 til 2023

Nøkkeltall

- Areal: ca. 12 000 m² - Luftmengdebehov: ca. 115 000 m³/h - Kjølebehov: ca. 580 kW - Varmebehov: ca. 580 kW

Oppdraget

Norconsult har vært med å verifisere skisseprosjektet og utarbeidet underlag for kontrahering av rør- og ventilasjonsentrepriser. Deltatt inn i tverrfaglig kvalitetssikring gjennom samspillsfase med byggherre, prosjekteringsledelse, utførende og de prosjekterende.

Løsningen

Bygget får gjennom rehabiliteringen komplett nytt (delvis) desentralisert ventilasjonsanlegg. Mindre ventilasjonsaggregater er plassert inn i de eksisterende sjaktene i etasjene, dette for å frigjøre mørke arealer i underetasjer som en del av leietakers romprogram. Komplett nytt vannbårent radiatoranlegg bidrar til å løfte energimerke til grønn C. Nye klimainstallasjoner for behovsstyring av luftmengder, sekvensregulering av varme- og kjølepådrag og ivaretakelse av godt inneklima. Dette og god tverrfaglig koordinering av tekniske installasjoner og bygningskropp mm. skal bidra til å klassifisere bygget til «Very Good» etter BREEAM In Use sine kriterier.

Det har fra byggherre og prosjektet sådan vært fokus på bærekraft. Aspekter for de VVS-tekniske installasjonene har her vært ombruk av bl.a. rørføringer for isvann og sprinkler, kjølemaskiner på tak og olje-/bensinutskiller i underetasje.

  • Eivind Jenssen

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid