De enorme volumene, og spesielt glasshallen med 35 meters takhøyde stille store krav til alt som har med ventilasjon, varme og kjøling (Foto: Contruction City Eiendom)å gjøre.

Stort VVS-prosjekt for Norconsult

Når Construction City på Ulven i Oslo står ferdig i 2025, vil det være et av landets største kontorbygg, og et samlingspunkt for hele bygg- og eiendomsbransjen. Norconsult har vært med fra skissefasen, og har detaljprosjektert alt som har med varme, ventilasjon og sanitær å gjøre.

Når Construction City på Ulven i Oslo står ferdig i 2025, vil det være et av landets største kontorbygg, og et samlingspunkt for hele bygg- og eiendomsbransjen. Norconsult har vært med fra skissefasen, og har detaljprosjektert alt som har med varme, ventilasjon og sanitær å gjøre.  

Construction City er navnet på en innovasjonsklynge for kompetansevirksomhetene innen bygg-, anlegg- og eiendomssektoren (BAE) i landet.  Innovasjonsklyngen ble etablert i 2017, og har mer 90 medlemmer. Klyngen skal bidra til å skape læring, innovasjon og spredning av kunnskap for deltakerne. Samlokalisering er ingen forutsetning for et klyngesamarbeid, men det kan være en fordel. Med et stort felles bygg åpner Construction City også for samarbeid med aktører som ikke er en naturlig del av klyngen.

 

Store aktører samles
Det var OBOS, AF Gruppen og Betonmast som tok initiativ til bygget, og alle tre flytter hovedkontorene til Construction City når bygget står ferdig. Samtidig vil det også være rikelig med plass for små og store virksomheter som vil ha kontorplasser her. I Construction City skal være funksjonelt og fleksibelt, og gi rom for innovasjon. Det skal være en sosial ramme for samhandling for fremtidens byggenæring. Bygget omfatter kontorlokaler, butikklokaler, restauranter og samhandlingsarealer. Det vil ha store fellesarealer, møteplasser, delte møteromavdelinger og arbeidssoner. Samtidig skal de som ønsker kunne få egne eksklusive arealer for sin virksomhet. Norconsult kommer trolig også til å ha noen kontorplasser i Construction City

 

Bygget er på totalt ca. 100 000 kvadratmeter, fordelt på seks fløyer med mellom 9 og 11 etasjer.  Alle fløyene kobles sammen med glasshallen i hjertet av bygget.  Glasshallen har en takhøyde på hele 35 meter, og er det første du møter når du kommer inn i bygget. Rommet er stort og lyst i nordisk stil, og byr opp til samhandling med ulike møteplasser, sosiale soner, et stort auditorium med plass til 200 personer, kafeer, restaurant og andre tilbud.

 

Teknisk krevende prosjekt
Byggherre er selskapet Construction City Eiendom. Norconsult har deltatt i skisseprosjekt og forprosjektfasen med samspill på VVS og VA, og er nå i gang med detaljprosjektering

av alt som har med sanitær, sprinkler, varme, kjøling og ventilasjon å gjøre. Byggets størrelse og kompleksitet skaper mange tekniske utfordringer.  Det skal blant annet legges flere hundre kilometer med rør og ventilasjonskanaler og etableres over 60 tekniske rom. For å få til godt inneklima for brukere av bygget skal det leveres ca. én million kubikkmeter frisk luft i timen, 4,8MW med varme og 3,8 MW med kjøling.

– Jeg tror vi trygt kan si at dette oppdraget er ett av de største vi har hatt innenfor bygg og eiendom noensinne, sier Vadim Zhukov, fagansvarlig VVS for prosjektet. Byggets dimensjoner har stilt store krav til valg av løsninger.

– Dette er også et bygg som har strenge miljøkrav. Derfor har vi vært opptatt av på finne energieffektive løsninger som sikrer et godt inneklima i hele bygget, og ikke minst i den store glasshallen. Bygget er også tilpasset fremtidige klimaendringer med blant annet både blått og grønt tak som skal forhindre oversvømmelse ved store nedbørsmengder, sier Zhukov

Digitale muligheter
Prosjektet har til fulle vist nytten av digitale prosjekteringsverktøy, og betydningen av samarbeid og samspill helt fra starten av. Størrelsen på prosjektet kunne i seg selv vært nok til å skape problemer på begge områder, men det har ikke skjedd.

– Prosjektet har vist seg å være midt i blinken for Norconsults strategiske satsninger på nettopp digitalisering og samarbeid, sier Kathinka Østgaard som er oppdragsleder for prosjektet for VVS-oppdraget i Norconsult. Hun leder sammen med Zhukov arbeidet med detaljprosjektering av VVS i det enorme bygget.

– Dette er et prosjekt der det har vært nødvendig å utvikle og programmere en rekke operasjoner som bidrar til økt kvalitet og effektivisert tidsbruk. Her har samarbeidet med VVS-tekniske entreprenører vært svært utviklende og engasjerende.  De har samarbeidet tett med Norconsults oppdragsorganisasjon for å bedre kommunikasjon, flyt og involvering hos begge parter. Det har fungert helt strålende, sier Østgaard.

 

Construction City er foreløpig bare et hull i bakken, men 85 selskaper har allerede meldt sin interesse for å flytte inn. Bygget blir også et viktig element i utviklingen av Ulven som bydel, der OBOS også har 600 boliger under bygging.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss