mann i tunell
Foto: Lars Agustsson

Triangulum energisentral

Komplett rehabilitering av en termisk energisentral for produksjon av varme, kjøling og varmt tappevann til Stavanger kommunes administrasjonssenter og svømmehall. Ved bruk av avløpsvarmepumper har prosjektet oppnådd en reduksjon i klimagassutslipp på 85 %.

Prosjektnavn

Triangulum energisentral

Kunde

Stavanger kommune

Sted

Stavanger

Periode

2015 til 2019

Triangulum var Europas første og største innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt i søken på smartere byer og samfunn. Sammen med Eindhoven og Manchester, var Stavanger fyrtårnby i prosjektet. Fyrtårnbyene skulle integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som ikke har vært vist tidligere. Målet har vært å vise, dele og gjenta løsningene med følgebyene Leipzig, Prag og Sabadell.

Stavanger kommunes delprosjekt var rehabilitering av energisentralen som leverer termisk energi til kommunes bygningsmassen i Stavanger sentrum. En konseptutredning fra Norconsult fra 2015 definerte hovedanleggsoppsettet. Konseptet, som oppnår en 85 % klimagassreduksjon sammenliknet med før rehabiliteringen, består av en kombinasjon av avløpsvarmepumper, solvarme, gråvannsgjenvinning og biogasskjeler. Anlegget har siden oppstarten i mai 2017 produsert i overkant av 2 000 000 kWh/år, hvorav varmepumpene har bidratt med 90 %. Totalt 2/3 av energimengden er varme som er hentet gratis fra avløpsstrømmen.

Energisentralen har vunnet flere priser i Norge for sine innovative løsninger, blant annet varmepumpeprisen for store anlegg i 2018. Norconsult har vært sterkt involvert i prosjektet gjennom alle faser, inkludert:

 • Utvikling av konseptstudien, inkludert vurdering av gjennomførbarheten av et avløpsvarmevekslersystem.
 • Utvikling av både varmepumpe- og avløpsvarmevekslerkonsepter.
 • Detaljprosjektering for alle rådgivningsdisipliner, som elektromekanisk, byggeteknisk, boring, sikkerhet og automasjon.
 • Ansvarlig for anskaffelsesfasen og anbudsdokumenter, inkludert spesifikasjon av varmepumper, avløpsvarmevekslersystem og automatisering. Evaluering av alle tilbud.
 • Utvikling av funksjonsbeskrivelser og styringsstrategi.
 • Teknisk konsulent for Stavanger kommunes representanter i EU-prosjektet, inkludert bidrag til finansieringssøknader.
 • Ansvarlig for byggeledelse og koordinering av tekniske entreprenører.
 • Definert og fulgt opp aktiviteter under idriftsetting og integrert testing.

Prosjektet er for øyeblikket utgangspunkt for et nærings-Ph.d.-prosjekt initiert av Norconsult. Forskningsprosjektet har som mål å utvikle en digital tvilling av det operative systemet, basert på kunstig intelligens-metoder og operative data, for optimalisering av drift.

 • Fredrik Skaug Fadnes

  Fagspesialist

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid