Fjord og fjell ved Lysebotn

Lysebotn II kraftverk

I Lysebotn, innerst i Lysefjorden i Rogaland fylke er Lysebotn II kraftverk bygget som erstatning for eksisterende Lysebotn kraftverk. Dette nye kraftverket har økt midlere årsproduksjon med ca. 180 GWh. Produksjonsøkningen skyldes bedre utnyttelse av fallhøyde og bedre virkningsgrad. Med sin installasjon på 370 MW og årsproduksjon på 1500 GWh er Lysebotn det største kraftverket som er bygget siden Svartisen kraftverk i 1993 (2200 GWh) og Tyin kraftverk i 2004 (374 MW). 1500 GWh er nok til å forsyne ca.75.000 husstander. Anleggsarbeidene startet sommeren 2014. Kraftverket ble idriftsatt våren 2018.

Prosjektnavn

Lysebotn II kraftverk

Kunde

Lyse Produksjon AS

Periode

2014 til 2018

Nøkkeltall

Fallhøyde: 665 m

Slukeevne: 2 x 30 m3/s

Turbintype: 2 x Francis

Effekt: 2 x 185 MW

Midlere produksjon: 1,5 TWh

Tunneler: vannvei 7,8 km, totalt 11,0 km

Lysebotn II kraftverk nytter samme nedslagsfelt og magasiner som det gamle Lysebotn kraftverk, men som en del av dette prosjektet er det bygd ny kraftstasjon i fjell, ny avløpstunnel og nye tilløpstunneler opp til kraftverkets to alternative inntaksmagasin, Strandvatn og Lyngsvatn.

Kraftstasjonen er dykket med turbinsenter på kote -15,0, og har utløp direkte i Lysefjorden (saltvann).

Variasjoner i vannstand og kjøring mot to forskjellige inntaksmagasin medfører at kraftverkets brutto fallhøyde varierer mellom 686,40 m og 618,60 m.

Det er bygd separate inntakskonstruksjoner ved de to inntaksmagasinene. Kraftverket har felles svingetunnel for begge inntakene. Det kan fritt veksles mellom magasinene avhengig av magasinsituasjon.

Begge inntak og utløp er gjennomført ved utslag under vann.

to ingeniører i gruve

Lysebotn II prosjektet har vært et meget stort prosjekt for Norconsult. Allerede i 1985 lagde Ingeniør A.B. Berdal et forprosjekt for Lysebotn II kraftverk.

I 2003 kom Norconsult med et teknisk forprosjekt som lignet relativt mye på dagens løsning.

Siden vår oppstart av siste fase i 2012, som i samarbeid med Lyse Produksjon da bestod i å utrede alternativer, utarbeide beslutningsgrunnlag og deretter lage konkurransegrunnlag, så har det jobbet ca. 90 medarbeidere fra Norconsult på dette prosjektet. I detaljeringsfasen har vi bidratt inn mot alle fagområder; bygg, elektro, mekanisk, ingeniørgeologi, geoteknikk, akustikk, arkitektur, miljøoppfølging, VVS, lavspent, oppfølging på byggeplass og koordinering HMS på byggeplass.

Hovedentreprenør har vært Implenia, Andritz har hatt ansvaret for generator, turbin og luker i vannveien, ABB leverte transformatorene, Voith leverte kontrollanlegget, General Cable leverte kabler og Munck leverte maskinsalkran.

Anlegget har vært et utfordrende anlegg hvor det er blitt krevet ingeniørkunst på øverste nivå. Francisturbinene er etter det vi erfarer nr.2 i verden mht. største fallhøyde (685 m), og har vært helt i grenseland for hva som er mulig å lage. Videre er det det første kraftverket i Norge der aggregatene kan kjøres som fasekompensatorer (Brukes for å holde spenningen i strømnettet konstant). Det gjør det i tillegg mulig å øke effekten ut på nettet fra 0 til 370 MW i løpet av et minutt.

Lyse produksjon liker å omtale kraftverket som Norges råeste kraftverk.

Lysebotn II kraftverk har blitt et imponerende kraftverk, det er utseendemessig flott og ligger i det beste av Norsk natur.

  • Willem Mathiesen

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid