Offshore vindkraft i Sørlige Nordsjø og Utsira Nord

Myndighetene åpnet i 2020 to områder på norsk sokkel for planlegging og seinere utbygging av offshore vindkraftverk. De områdene er Sørlige Nordsjø II for inntil 3000 megawatt installert effekt med bunnfaste turbiner og Utsira Nord for 1500 mgawatt med flytende turbiner

Prosjektnavn

Offshore vindkraft i Sørlige Nordsjø og Utsira Nord

Kunde

Vindkraftaktører

Sted

Norge

Periode

2020 til 2021

Oppdraget

Norconsult har bistått vindkraftaktører med tidligfase planlegging av vindkraftverk innenfor de to områdene, herunder vurdering av lokalisering, identifisering av miljøutfordringer, utarbeidelse av produksjonsestimater, vurdering av tilknytningspunkter i nett, sjøkabeltraseer og samråds- og tillatelsesprosesser.

Løsningen

Arbeidet har vært basert på eksisterende temadata for havområdene og arealer på land, kunnskaper om det norske kraftsystemet og generell kunnskap om tillatelsesprosesser og vindkraftverk. 

Resultatet

Foreløpige resultater er presentert i rapporter som beskriver mulige alternative utbyggingsløsninger for vindkraftverk med nettilknytning, samt utkast til meldinger med forslag til utredningsprogram i henhold til Havenergilovens krav. Dette representerer første trinn i planlegging og utbygging av de to første åpnede havområdene på norsk sokkel.

  • Elise Førde

    Avdelingsleder

  • Anders Lingaas

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid