Bioco

Bioco omdanner +produkter fra kylling- og kalkunskjæring ved Nortura Hærland sitt anlegg til verdifulle proteinprodukter. Norconsult bisto med alle fag og i alle søknadsprosesser gjennom hele prosjektforløpet fra tidlig fase, gjennom forprosjekt, detaljfase, oppfølging og avslutning av byggeprosjektet. Prosjektet inkluderte også et grensesnitt mot Norturas slakteri, hvor Norconsult bisto med støttesystemer og bygningstekniske konstruksjoner for vakuumtransport av råvarene. Avløp fra produksjonen ble tilknyttet Norturas avløpsrenseanlegg

Prosjektnavn

Bioco – Produksjonsbygg for enzymatisk hydrolyse

Kunde

Bioco

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

1100 kvadratmeter

Oppdraget

Oppdraget omfattet nyetablering av produksjonsbygg for hydrolyseprosess av restråstoff fra kylling og kalkun, samt etablering av et vakuumanlegg for transport av råvarer fra slakteriet på Nortura Hærland. Dette inkluderte også næringsmiddelgodkjente løsninger, koordinering av grensesnitt mot prosessleverandører, og myndighetsoppfølging i forbindelse med blant annet utslippstillatelse, ytre miljø, HMS og PBL. Alle faser og fag, samt koordinering mot Norturas eksisterende drift på fabrikkområdet ble utført av Norconsult.

Løsningen

Byggeteknisk ble oppdraget løst ved bruk av sveisede stålkonstruksjoner med høy korrosjonsklasse, og utenpåliggende sandwich-vegger. Næringsmiddelgodkjent utforming av innvendig vaskbare produksjonshaller i to fulle etasjer, mesanin etasjer og teknisk himling for tekniske rom og sjakter. I tillegg er det bygd et kjølt råvaremottak hvor vakuumanlegget avsluttes. Bygget er selvforsynt når det gjelder tekniske støttemedier som trykkluft, damp og vakuum. Bygget har varmesystem med energigjenvinning og kjøling. Prosessanlegget benytter damp som energikilde som forsynes via et LPG-drevet anlegg i tilknytning til bygget. Prosessanlegg og tekniske løsninger driftes fra kontrollrommet som er tilknyttet administrasjonsdel. Produksjonshaller er designet som rene soner med overstrømningsprinsipper. BIM/3D ble benyttet som samhandlings- og koordineringsverktøy fra tidlig fase til bygging, og overlevert byggherre ved prosjektslutt.

Resultatet

Bioco er nå en integrert del av verdikjeden for slakting og foredling av kylling og kalkun ved Nortura sitt anlegg i Hærland. Anlegget er det første av sitt slag, med bruk av kylling og kalkun som råvare.

  • Asle Gudim

    Direktør Region Sør-Øst

  • Carl Petter Larsson

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid