Tine Stormeieri Jæren

Norconsult bistod med planleggingen og prosjekteringen av Tines nye stormeieri på Jæren. Totalt 37 000 kvadratmeter med mottaks-, produksjon- og lagerarealer ble bygget for å sammenslå Tines eksisterende kapasitet i området. Norconsult bisto med de fleste rådgivende fag, og ervervet i etterkant Mjelde og Johannesen som sto for prosjekteringen av elektroanlegget.

Prosjektnavn

Tine Stormeieri Jæren

Kunde

TINE SA

Sted

Norge

Periode

2007 til 2012

Nøkkeltall

Bygningsareal: 37 000 kvadratmeter Produksjonskapasitet: ca 200 millioner liter melk per år.

Oppdraget

Tine valgte å etablere et stormeieri på Jæren for å sammenslå mindre meierier i området. De ønsket å oppgradere mye av prosessparken, og øke driftsfordelene ved større vareflyt. Et pedagogisk element var også ønsket for å gi et innblikk i logistikk og produksjon. Deler av tomten lå i et våtmarks-/myrområde like inntil en eksisterende jernbanetrasé, som medførte spesielle utfordringer mht masseutskiftning og fundamentering. Norconsult har stor kompetanse både fra jernbane dynamikk og geoteknikk, samt god erfaring med lignende utfordringer.

Løsningen

Da deler av tomten lå i våtmarks-/myrområde, ble store deler av kjeller og kulverter støpt som vanntette konstruksjoner. Takkonstruksjonen ble bygget i adskilt loft for teknisk framføring over produksjonslokalene.

Resultatet

Meieriet er CO2-nøytralt og bruker naturgass i produksjonen, spesielt mht. tørking av myse til pulverprodukter. Røyk- og avgasser pumpes over til et lokalt gartneri som bruker gassene i sin produksjon. Selve bygningskroppene spenner over 37 000 kvadratmeter, og anlegget har kapasitet til å foredle ca. 200 millioner melk årlig.

  • Tore Erfjord

    Avdelingsleder Bygg (Byggeteknikk, Brannsikkerhet, Bygningsfysikk, Geoteknikk og Prosjektadministrajon)

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid