kai

Dronekai Horten og Moss

ASKO har mål om å ha 100% klimanøytral transport innen 2026. ASKO har derfor etablert en utslippsfri transportåre mellom sentrallageret i Vestby og regionlageret i Sandebukta (Hanekleiva). I stedet for å benytte den svært belastede og risikofylte Oslofjordtunnelen anla ASKO et nytt autonomt og batterielektrisk ferjesamband (droneskip) mellom Horten og Moss. ENOVA har støttet prosjektet med 119 MNOK.

Prosjektnavn

Dronekai Horten og Moss

Kunde

ASKO Maritime AS

Sted

Norge

Periode

2020

Oppdraget

Norconsult bistod med detaljprosjektering av alle fag knyttet til 2 stk. terminal-/havneområder i Horten og Moss for ASKO sine 2 nye autonome droneskip. Norconsult bistod også med prosjektledelse og kontraktsforhandlinger, koordinator av prosjektering og utførelse iht. byggherreforskriften samt uavhengig kontroll av utførelse av betongkonstruksjoner og geoteknikk.

 

Løsningen

Terminalene på kaiområdene inneholder oppstillingsplasser for semitrailer-traller, 350 kW og 175 kW ladestasjoner fra ABB, nye nettstasjoner, batteribank fra HAGAL, diverse annet teknisk utstyr samt varmebod for sjåfører. Det ble også ført opp tekniske bygg for styringssystemer fra Kongsberg Maritime og Cavotec, i tillegg til MIFO som automatisk styrer kjørebrua. Kaianlegget i Moss ble opparbeidet med eksisterende konstruksjon i bunn, supplert med ny 12x18 m kjørebru med påmontert 1 MW ladeapparat fra Cavotec, nye torsjonsfendere og automatisk Cavotec NxG fortøyningsmaskin. I Horten ble det bygget helt ny kai med 12x18 m kjørebru med påmontert 1 MW ladeapparat fra Cavotec, fender- og fortøyningsdykdalber med torsjonsfendere og automatisk Cavotec NxG fortøyningsmaskin, samt gangbruer for adkomst og inspeksjon.

 

Resultatet

Prosjektet var et viktig klimaprosjekt som har en målsetting om å gi kunnskap og skalerbare klimatiltak. ASKO har anslått at dette prosjektet kan erstatte 2 millioner kjørte km per år og redusere CO2-utslippet med 5.000 tonn per år, samtidig som man reduserer trafikkbelastningen i rushtid og på sterkt belastede aktuelle veistrekninger som Oslofjordstunnelen. Transporten til og fra havneområdene vil i 2024 bli erstattet med batterielektriske lastebiler.

 

  • Martin Hallberg

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid