Voldsløkka Skole - Forprosjekt

Voldsløkka skole består av nybygg på 12 200 kvadratmeter. I tillegg til nybygg skal et verneverdig bygg på 1600 kvadratmeter totalrehabiliteres og tas i bruk som en del av skolen. Nybygget oppføres som plusshus, og har som mål å oppnå 40 prosent redusert klimagassutslipp sammanlignet med et referansebygg.

Prosjektnavn

Voldsløkka Skole - Forprosjekt

Kunde

Undervisningsbygg Oslo KF

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Nøkkeltall

13800 m2

Oppdraget

Norconsult har hatt forprosjekt med alle rådgiverfagene for byggherre, sammen med arkitekter fra Spinn og Kontur, og landskapsarkitekter fra Østengen og Bergo. Prosjektet er en del av en større utbygging på Voldsløkka hvor skolen kommer som første del. Skolen skal inneholde U8 skole pluss spesialavdeling, det tilsvarer ca 780 elever.

Løsningen

Skolen inneholder alle de typer rom og funksjoner som er nødvendig for å drive moderne skole. I tillegg er skolen et kulturanlegg med flere musikkrom, kultursal, øvingsrom, blacbox, dansesal med mere. Flere av kulturrommene er lagt til det værnede Heidenreichbygget fra 1918. Der er fasadene vernet, og skal beholdes slik de er i dag. For å bedre kommunikasjonen til kultursalen og undervisningsrommene som er plassert i nybygget, skal det etableres en gangbro fra Heidenreichbygget over til nybygget. For å oppnå miljøambisjonene til prosjektet skal store deler av nybygget bygges med trekonstruksjoner. Det gjelder hele undervisningsfløyen. Kultursalen bygges i betong på grunn av lydkrav, men også her blir det stilt miljøkrav i form av lavkarbonbetong og resirkulert stål. Det er planlagt boring av energibrønner i skolegården. Disse skal i kombinasjon med fjernvarme stå for oppvarming av bygget, og i tllegg ivareta behovet for kjøling. Det er planlagt solceller på både tak og fasade for å oppnå plusshus. Plusshusdefinisjonen gjelder kun for nybygget, det verneverdige Heidenreichbygget omfattes ikke av dette. Norconsult har hatt alle rådgiverfagene på oppdraget, det vil si: Veg og gate, miljørådgivning, byggherreforskriften (bhf), akustikk, konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, geoteknikk, BIM, brannsikkerhet, energi og miljø i bygninger, elektroteknikk og automatisering, vann, avløp og teknisk infrastruktur, VVS.

Resultatet

Undervisningsbygg vil oppnå sin første skole som plusshus. Man ligger også godt an til å oppnå klimagassmålet om 40% reduksjon i klimagassutslipp.

  • Tomas Brikselli

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid