Arbeidsseminar om bærekraft – effektivisering i møte med 2030

Kommunenes evne til å møte bærekraftsmålene for 2030 er ansett som avgjørende for å lykkes. I en tid hvor bærekraftig utvikling er avgjørende for alle aspekter av kommunal planlegging og investeringer, tilbyr vi dyptgående kunnskap og praktiske strategier for hvordan din kommune kan integrere FNs bærekraftsmål i hverdagslig drift.

Med vår omfattende erfaring fra prosjekter i 428 kommuner siden 2006, inkludert VA, renovasjon, plan, bygg og samferdsel, gir vi innsikt i hvordan din kommune kan bruke ressursene mer effektivt og samtidig oppnå betydelige fremskritt mot en bærekraftig fremtid.

Norconsults eksperter kan hjelpe dere med å identifisere og utnytte muligheter og minimere risiko for å sikre at dere ikke bare når, men overgår de nasjonale og globale forventningene til bærekraft, og samtidig finner veien til nødvendig effektivisering av driften. 

 

Formål 

Seminaret foreleses over to halve dager og vil blant annet ta for seg følgende temaer: 

  • Trender og drivkrefter for bærekraft: Utforske hvordan miljømessige, økonomiske og sosiale faktorer formes av politiske, teknologiske og juridiske endringer, og hva dette betyr for fremtiden.

  • Betydningen for din kommune: Dypdykk i hvordan disse trendene påvirker lokale utfordringer og muligheter, og vurdering av relevansen i kommunens kontekst.

  • Anvendelse av FNs bærekraftsmål: Hvordan bærekraftsmålene kan brukes som et rammeverk for å møte og navigere kommunens fremtidige utfordringer.

  • Strategiske anbefalinger for bærekraftig utvikling: Tilrettelegging for organisasjonsutvikling og innovasjon i kommunens drift, med fokus på bærekraftige prioriteringer og beslutninger.

 

Struktur 

Arbeidsseminaret vil medføre en miks av ekspertpresentasjoner, samarbeidsoppgaver og diskusjon. Det gis en refleksjonsoppgave mellom samling 1 og samling 2. Målet med seminaret er å utforme en skisse til strategi og tiltak, som kommuneledelsen kan bygge videre på i planarbeidet. 

 

Bli med på reisen fram til 2030! 

Norconsults erfarne eksperter med bred kompetanse innen bærekraft og kommunal forvaltning vil lede deg gjennom et engasjerende og reflekterende arbeidsseminar. 

 

Aktuelle kursholdere

 

Gunnar Ridderström 

Utdannet sivilarkitekt med doktorgrad fra NMBU om hvordan helsespørsmål har påvirket norsk byplanlegging. Ansatt som fagekspert i Norconsult og 1. amanuensis ved Institutt for by- og regional planlegging ved NMBU i en 20 % stilling. Han har utviklet og hatt det faglige ansvaret for gjennomføring av etter og videreutdanningskurs for Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU. 

 

Ineke de Rezende, Bærekraftleder i Norconsult Haugesund 

Utvikler og foreleser i studier innen bærekraft på Høgskulen på Vestlandet. Initiativtaker til den årlige Bærekraftdagen i Haugesund. Leder i Næringsforeningen Haugalandets ressursgruppe «Grønn lønnsomhet». Har lang erfaring som leder og bidratt til at over 50 virksomheter har utarbeidet strategier for bærekraft. 

 

Gard Jenssen, Fagspesialist, Bærekraftige og smarte byer og lokalsamfunn 

Leder Standard Norges komité Bærekraftige byer og lokalsamfunn og ekspert på bærekraftsmåling. Tidligere seniorrådgiver i Kommunal- og distriktsdepartementet, gründer av Smarte Byer Norge og programleder Smart Fredrikstad i Fredrikstad kommune. Leder programmet for Bærekraft i kommunene i Norconsult. 

 

Vil du vite mer? 

Arbeidsseminaret tilbys både digitalt og fysisk, med priser som starter på kr. 10.000, avhengig av format og tilpasningsbehov. 

For mer informasjon om kurset, inkludert hvordan det kan tilpasses din kommunes spesifikke behov, ta kontakt med seminaransvarlig Gunnar Ridderström på telefon 906 306 42 eller gunnar.ridderstrom@norconsult.com.  

  • Gunnar Ridderström

    Arkitekt

  • Kontakt oss