Folkevalgtkurs i bærekraft

I en tid der bærekraft blir stadig viktigere for samfunnsutviklingen tilbyr Norconsult et skreddersydd kurs for å løfte de folkevalgtes kunnskap om bærekraft. Vårt kurs tar for seg hvordan bærekraft kan integreres i kommunal planlegging og forvaltning, med en praktisk tilnærming til de utfordringene og mulighetene dette gir.

Formål 

Kurset vil blant annet ta for seg følgende temaer: 

 • Grunnleggende om bærekraft: Mer enn bare klimamål

 • Kan, bør og må: Hva er obligatorisk, anbefalt og ønskelig i bærekraftsarbeidet?

 • Politisk perspektiv: Hvordan konkretisere bærekraftsarbeidet i lokal politikk.

 • Gjennomføring av tiltak: Praktiske steg for systematisk bærekraftsarbeid.

 • Måling og oppfølging: Hvordan sikre resultater.

 

 

Struktur 

Grunnleggende om Bærekraft:

 • Mer enn klimamål: Forståelse av bærekraftsmålenes bredde og dybde. 
 • Hva bærekraftsarbeidet innebærer for en kommune. 

 

Bærekraft i Praksis:

 • Bærekraft fra et politisk perspektiv: Betydning for lokal politikk. 

 • Tiltak og oppfølging: Veien til effektive bærekraftige løsninger. 

 

Bli med på reisen fram til 2030! 

Norconsults erfarne kursholdere med bred kompetanse innen bærekraft og kommunal forvaltning vil lede deg gjennom dette engasjerende og inspirerende kurset. 

 

Aktuelle kursholdere

Gunnar Ridderström

Utdannet sivilarkitekt med doktorgrad fra NMBU om hvordan helsespørsmål har påvirket norsk byplanlegging. Ansatt som fagekspert i Norconsult og 1. amanuensis ved Institutt for by- og regional planlegging ved NMBU i en 20 % stilling. Han har utviklet og hatt det faglige ansvaret for gjennomføring av etter og videreutdanningskurs for Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU.

 

Ineke de Rezende, Bærekraftleder i Norconsult Haugesund

Utvikler og foreleser i studier innen bærekraft på Høgskulen på Vestlandet. Initiativtaker til den årlige Bærekraftdagen i Haugesund. Leder i Næringsforeningen Haugalandets ressursgruppe «Grønn lønnsomhet». Har lang erfaring som leder og bidratt til at over 50 virksomheter har utarbeidet strategier for bærekraft.

 

Gard Jenssen, Fagspesialist, Bærekraftige og smarte byer og lokalsamfunn

Leder Standard Norges komité Bærekraftige byer og lokalsamfunn og ekspert på bærekraftsmåling. Tidligere seniorrådgiver i Kommunal- og distriktsdepartementet, gründer av Smarte Byer Norge og programleder Smart Fredrikstad i Fredrikstad kommune. Leder programmet for Bærekraft i kommunene i Norconsult.

 

Vil du vite mer? 

Kurset tilbys både digitalt og fysisk, med priser som starter på kr. 10.000, avhengig av format og tilpasningsbehov. 

For mer informasjon om kurset, inkludert hvordan det kan tilpasses din kommunes spesifikke behov, ta kontakt med kursansvarlig Gard Jenssen på telefon 900 87378 eller gard.jenssen@norconsult.com 

 • Gard Jenssen

  Fagspesialist

 • Kontakt oss