Regjeringens forventninger 

I følge «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027», spiller kommunene en nøkkelrolle i å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling over hele Norge. 

 

Norconsults rolle og erfaring 

Som Norges ledende rådgivende ingeniørselskap har Norconsult vært en sentral aktør i kommunal utvikling siden 1929. Med prosjekter innen blant annet vann og avløp, renovasjon, bygg og samferdsel, planlegging og utredning i 428 norske kommuner, har vi opparbeidet omfattende erfaring og inngående kjennskap til kommunale behov og utfordringer. Vår brede fagkunnskap gir oss en unik posisjon for å bidra i kommunenes bærekraftsarbeid. 

 

Bærekraft og kommunal politikk 

Kommunenes beslutningsprosess skiller seg i hva som skal gjøres og hvordan det skal gjennomføres, der de folkevalgte primært bestemmer hva. Mens klimamålene har fått stor oppmerksomhet, omfatter FNs bærekraftsmål 17 hovedmål og 169 delmål. Disse målene tilbyr et robust rammeverk for kommunal planlegging – ikke bare for å bidra til global bærekraft, men også for å forbedre lokal økonomi, velferd og effektivitet lokalt. 

 

Kurs i bærekraft - for lokalpolitikere 

Vi erkjenner at mange kommunepolitikere vil ha stor nytte av økt forståelse av bærekraftsmålene og deres relevans i lokalpolitisk utforming. Om lag 50% av politikerne er nyvalgte i norske kommunestyrer i 2023, og kunnskapen om bærekraftsmålene varierer nok sterkt. Derfor introduserer Norconsult nå et 2x2 timers praktisk kurs i bærekraft for folkevalgte. Kurset er designet for å styrke kunnskapen om hvordan bærekraftsmålene kan integreres i effektiv og fremtidsrettet kommunal politikk og forvaltning. Kurset kan skreddersys for å tilpasses din kommune.  
Ønsker du mer informasjon eller vil bestille kurset for dine folkevalgte, se Folkevalgtkurs i bærekraft for detaljer og bestilling.  

 

Arbeidsseminar om bærekraft – effektivisering i møte med 2030-målene – for kommunens toppledelse 

Kommunenes rolle i å nå bærekraftsmålene for 2030 er essensiell. Vår ekspertise, opparbeidet gjennom prosjekter i over 428 kommuner, kan bidra til å gi målrettede strategier for integrering av FNs bærekraftsmål i daglig drift. Med arbeidsseminaret ønsker vi å fremme tenkning som både bidrar til å nå lokale bærekraftsmål, og samtidig effektivisere måte å tenke drift og omstilling.  

Ønsker du mer informasjon eller vil bestille seminaret for din kommunes ledergruppe, se Arbeidsseminar om bærekraft – effektivisering i møte med 2030 for detaljer og bestilling.