Mann med hjelm som står inntil et tre i en skog

Bærekraftsertifisering

Bærekraftsertifisering øker prosjektets verdi og kvalitet, er etterspurt i markedet og kan brukes som styringsverktøy. Samtidig utgjør sertifisering en kostnad. Vi kan hjelpe deg med å velge riktig sertifiseringsordning og implementering for å sikre lønnsomhet i investeringen.  

Norconsult er ledende på bærekraftsertifisering innen både bygg og anlegg. Tilnærmet alle type prosjekter og prosjektfaser kan bærekraftsertifiseres. Eksempelvis: 

 • BREEAM-NOR for nybygg og større rehabiliteringer 
 • BREEAM-In Use for bygg i drift der både eiendommen selv og forvaltning kan sertifiseres
 • BREEAM Communities for områdeutvikling og reguleringsplaner 
 • WELL for nybygg og større rehabiliteringer 
 • Svanemerket for nybygg og større rehabiliteringer 
 • BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL) for samferdsel, vei, bane, bru, energi og vann 

Bærekraftsertifisering kan utløse grønne lån. Det kan også bidra til å sette ambisiøse bærekraftsmål og muliggjøre erfaringsutveksling og kompetansebygging. Sertifisering kan brukes som styringsverktøy for å velge riktige bærekraftstiltak i både tidlig fase og i gjennomføringsfasen av prosjektene.  

Vi tar utgangspunkt i den enkelte kunde og prosjekt for å finne riktig sertifiseringsordning, og vurdere hvordan en sertifisering kan gjennomføres kostnadseffektivt og med riktig kvalitetsnivå. 

Ta kontakt for innledende vurderinger i tidlig fase eller konkret oppfølgning frem til et ferdig sertifisert prosjekt. 

 • Ida Løvik

  BREEAM-NOR AP, Revisor, In-Use

 • Jørn-Morten Dahl

  Fagspesialist BREEAM Infrastructure

 • Kontakt oss