stort bygg foran to eldre bygg

MAX-bygget – BREEAM Outstanding (Tempeveien 22)

MAX-bygget er et spennende kontor- og næringsprosjekt utarbeidet av Norconsult i samarbeid med Veidekke AS. Vi vant pris- og designkonkurranse for KLP Eiendom i 2017. I påfølgende samspill- og gjennomføringsfase har vi prosjektert et bærekraftig signalbygg ved inngangsporten til Trondheim.

Prosjektnavn

MAX-bygget – BREEAM Outstanding (Tempeveien 22)

Kunde

Veidekke AS

Sted

Trondheim

Periode

2017 til 2019

Nøkkeltall

• Kallenavn: MAX-bygget
• Størrelse: 8600 m2.
• Formål: kontor, næring

KLP sin intensjon for prosjektet var å revitalisere MAX-bygget som områdets nærsenter, samlingspunkt, og signalbygg. Bygget og byggeprosessen skulle være mest mulig bærekraftig, og en viktig brikke for å redusere CO2-utslippene var å beholde eksisterende betongkonstruksjoner. Det ble bygget et tilbygg på vestfasaden, som inneholder to nye heiser og ny hovedtrapp. I tillegg ble det etablert to nye rullebånd fra parkeringskjeller til plan 1. Øverste etasje skulle ikke berøres av ombyggingen, da denne inneholdt selveide leiligheter.

Fasadene er totalrenovert med et enkelt utformet klimaskille og stående perforerte lameller for solavskjerming montert på utsiden. Vi prosjekterte opplyste lameller på kveldstid, med muligheten for varierende farger. Sørfasaden og hele taket er dekket av solcellepanel. Utearealet ble utformet i samarbeid med våre landskapsarkitekter og kunstner Paul Brand, med fokus på miljø, vegetasjon og variasjon. BREEAM AP var med gjennom hele prosessen, underveis ble det klart at ambisjonene for BREEAM sertifisering kunne øke fra Excellent til Outstanding.

to menn spiller bordspill på et kontor

Bygget har oppnådd høyest mulig klassifisering med designsertifikatet BREEAM Outstanding. Prosjektet viser at det er mulig å ha høye miljøambisjoner ved rehabilitering av bygg. Kontorlokalene har fått større takhøyde, moderne planløsninger, og betydelig mer dagslys og utsyn for arbeidsplassene. De perforerte lamellene fungerer som tiltenkt, det er god kontakt mellom inne og ute (døgnrytme og værforhold), og bygget trenger lite mekanisk kjøling om sommeren.

 • Espen M. Andersen

  Arkitekt

 • Jon-Erik Vasshaug

  Arkitekt

 • Daan Boonstra

  BREEAM AP, bygningsfysikk, energi

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid