3 i samtale der en av kvinnene holder en tablet

Innovasjonslederprogrammet – et program for de som ikke vil spå, men skape fremtiden

«Galskap er å fortsette å gjøre det samme om og om igjen, men forvente et annet resultat» sa Einstein og skal vi ta Einstein på alvor må noen av oss tilnærme oss «vanlige» oppgaver og problemstillinger på nye måter til det beste for et bærekraftig samfunn, for våre kunder og for våre kunders kunder.

Som Norges største rådgivende ingeniørselskap, og som utfordrer både i Sverige og Danmark er innovasjon sentralt for å lykkes både i dagens, og morgendagens markeder. Endringstakten er høy, det krever omstillingsevne og fleksibilitet slik at vi kan fortsettes å levere gode løsninger med høy kundeverdi som underbygger en bærekraftig utvikling. Sykehusbygg, flyplasser og mobilitet. Næringsbygg, broer og kritisk infrastruktur. Idrettsanlegg, avfallsdeponier og skoler. Sammen med kundene våre bygger vi samfunnet, men er det nok i seg selv å være faglig sterk og ha «alle fag»? Verdien for våre kunder ligger i måten vi får samspillet vårt til å fungere. Det krever «riktig» gjennomføring og ledelse, ikke kun oppdragsledelse, men ledelse av samspill og utvikling; innovasjonsledelse.  For hvordan får vi tilstrekkelig, kreative og relevante brytningen mellom ulike faglige perspektiver? Hvordan får vi smidighet i tverrfaglige leveranser og flyt i gjennomføringen av våre prosjekter? Det tar vi i Norconsult på alvor og har derfor igjennom mange år har satset på å utvikle egne ingeniører, arkitekter, prosjektleder og rådgivere gjennom vårt eget «Innovasjonslederprogram». 

Norconsults innovasjonslederprogram er bygge opp på 5 moduler og har en varighet på 9 måneder. Her får 13 til 16 nøye utvalgte studenter undervisning i teorier og modeller for innovasjon, de får praktisk trening på planlegging og ledelse av samspill av (innovasjons)prosesser, understøttet av coaching og veiledning slik at de kan utføre dette egne kundeoppdrag. Når de er ferdig utdannet, vil de kunne kombinere innovasjonslederkompetansen sin inn mot eksiterende roller og øke verdien for våre kunder i sine oppdrag.   

Vi kan med stolthet si at vi har over 50 innovasjonsledere innenfor neste alle fagområder med ekspertise på innovasjon i oppdrag. De har en egen evne til å se helhet, system og sammenhenger, samt å oversette dette på en forståelig måte slik at våre kunder og kolleger tar gode valg og beslutninger som fremmer innovasjon. De kjenner ulike samspillsmodeller, forstår gruppedynamikk og adferdspsykologi. Og de har verktøy og metoder til å lede utvikling mellom fag på en måte som fremmer nye tilnærminger på både kjente og ukjente problemstillinger. En viktig jobb, en krevende en, men også utrolig gøy».  

Er tverrfaglig samspill og gode faglige brytninger viktig i dine oppdrag?  Er flyt i gjennomføringen avgjørende for resultatet? Trenger dere nye perspektiver og kanskje løsninger på kjente eller ukjente problemstillinger? Ta kontakt med programleder Linn Bay ved avdeling for Innovasjon og ny vekst så hjelp hun deg å finne riktig person for utfordringen dere skal løse. 

  • Linn Bay

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss