Nyutdannet i Norconsult

Uavhengig av om du er en nyutdannet utvikler, byggingeniør, arkitekt, naturforvalter eller noe helt annet, så vil du hos oss få mulighet til å jobbe med alt fra store tverrfaglige prosjekter til mindre og mer faglig spissede prosjekter.

kvinne som smiler bak en skjerm

Nettopp fordi vi ønsker at du tidlig skal kunne bidra inn i viktige prosjekter, ser vi etter deg som raskt evner å ta til deg ny læring, som tør å stille spørsmål og som trives med å ha ansvar. Med mer enn 6 300 kollegaer er du likevel aldri alene, og du vil få tett oppfølging og god støtte fra andre medarbeidere og ledere. Vi har også etablert en god fadderordning, så du vil få både en faglig mentor og en sosial fadder når du begynner hos oss.  

Vi er opptatt av at du skal trives og utvikle deg og finne din vei som rådgiver – enten det er i prosjekter, innen et fag eller et marked eller med ledelse. Vi har derfor satt kompetanseutvikling i system i et internt utviklings- og opplæringsunivers kalt “Norconsult Academy”. Her kan du sammen med din leder og i utviklingssamtaler, stake ut det som vil være rett kurs for din videre karriere hos oss.  

Graduatesamling  

Som nyutdannet får du delta på vår graduatesamling – en årlig heldagssamling for alle nyansatte som er ferske i arbeidslivet. Dette er en viktig arena for læring, nettverksbygging og inspirasjon og en del av våre onboarding-aktiviteter for nyutdannede. Dagen inneholder interne og eksterne foredrag, workshops og sosialt, der vi legger til rette for å bli bedre kjent på tvers av både fag og geografi.  

 

Yngres råd  

Vi er opptatt av at du som ung medarbeider skal få mulighet og støtte til å påta deg spennende utfordringer og få et reelt ansvar i oppdragene tidlig. Vi har derfor etablert «Yngres råd», et organ som bidrar til en positiv utvikling for selskapet, basert på de yngres perspektiver og meninger.  

Yngres råd har syv medlemmer fra ulike fagområder og kontorer. Hvert halvår kommer de med innspill til konsernledelsen om hvordan de opplever Norconsult som arbeidsplass for yngre medarbeidere samt andre aktuelle saker som sikrer utvikling av selskapet. Yngres råd arrangerer også flere faglige og sosiale arrangementer, blant annet "Yngres dag", for alle medarbeidere under 36 år.  

Hva vi ser etter i en kollega? 

Vi ansetter flere hundre nyutdannede hvert år. Her kan du lese mer om hva vi ser etter. 

  • Fredrik Krogh Albertsen

    HR-rådgiver Rekruttering

  • Kontakt oss