Hverdagen i Norconsult

Hver dag jobber vi for å forbedre hverdagen. For å lykkes med dette, må vi ha en god arbeidsplass, motiverte medarbeidere og spennende og varierte oppdrag.

3 personer i diskusjon

Det er sjelden kun én ting som kjennetegner suksess, men heller summen av det vi skaper sammen. Samarbeid med kollegaer og kunder, smarte løsninger og gode beslutninger er en forutsetning. Vi må også sørge for at bærekraft og digitalisering står sentralt i de oppdragene vi er involvert i. Når vi lykkes med dette, lykkes vi også med å skape fornøyde kunder, en arbeidsplass der vi trives og en lønnsom vekst. 

  • 6 300  medarbeidere fordelt på nær 140 kontorer 

  • 85 % av medarbeiderne er engasjerte eller svært engasjerte i jobben sin 

  • 30 000  årlige oppdrag – små og store, private og offentlige 

Mennesker i klynge

Hvis du er nysgjerrig på arbeidshverdagen hos oss, kan du ta en titt på vår egen serie, «Rådgiverne». Her blir du kjent med medarbeidere fra ulike fag, kontorer og stillinger, når de tar oss med inn i sine hverdager som rådgivere. 

Rådgiverne

Kultur og arbeidsmiljø  

Kultur og arbeidsmiljø står sterkt i Norconsult, og verdiplattformen vår, LiVE danner grunnlaget for din hverdag hos oss. LiVE står for ledelse, verdier og etikk, og plattformen består av kortfattede leveregler som skal bidra til å fremme holdningene som skal kjennetegne kulturen vår. LiVE vil hjelpe deg som medarbeider til å ta valg og løse dilemmaer i det daglige arbeidet. 

Vår årlige medarbeiderundersøkelse er viktig for utviklingen av arbeidsmiljø, engasjement, kompetanse, ledelse og samarbeid. Den gir deg som medarbeider en mulighet til å gi uttrykk for dine meninger og være med på å påvirke hvordan du har det på jobb.  

Resultatene gjennom flere år viser at våre medarbeidere er stolte av arbeidsplassen sin, trives godt på jobb og at hele ni av 10 vil anbefale andre å søke jobb hos oss.  Våre retningslinjer for arbeidsmiljø

 

Mangfold og inkludering 

For Norconsult er det en grunnleggende forutsetning at alle mennesker likeverdige. Målet er at våre medarbeidere skal ha de samme mulighetene til å nå sitt fulle potensial uavhengig av hvem de er eller hvordan de identifiserer seg. Et bredere spekter av perspektiver hjelper oss å forstå alle deler av samfunnet, utfordrer oss i våre oppdrag og fører til en høyere grad av innovasjon. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring velkommen.

Vi jobber målrettet med å øke vår kvinneandel og har satt oss mål om 40 prosent kvinner i konsernet, både i operative enheter og ved rekruttering av nye ledere. Ved rekruttering til lederstillinger skal det være minst én kvinnelig kandidat i siste intervjurunde. 

 

Bærekraft og samfunnsengasjement 

Som et av Norges ledende rådgiverselskap, er vi en pådriver for det grønne skiftet, og som medarbeider i Norconsult vil du være sentral i dette. Våre medarbeiders engasjement og kompetanse gjør at vi kan ta gjennomtenkte valg som bidrar til utviklingen av et godt og bærekraftig samfunn for alle. 

Vår viktigste påvirkning har vi i oppdragene våre. I samarbeid med våre kunder, gir vi beslutningsstøtte og utvikler bærekraftige løsninger som gir verdi for kunden og samfunnet og som står seg i fremtiden. Det er viktig for oss å selv være gode på det vi anbefaler våre kunder, å ta ansvar for egen påvirkning og å redusere egne utslipp.  

Vi har også et stort samfunnsengasjement utover våre rådgivningstjenester - lokalt, nasjonalt og globalt. Les mer om bærekraft og samfunnsengasjement.  

 

Hvordan vi jobber 

For å skape kundeverdi, må vi forstå hele verdikjeden fra kundens ståsted.  

LiVE PRO hjelper oss til å lykkes med dette. LiVE PRO består av fire prinsipper som bidrar til bedre arbeidsprosesser, enda mer fornøyde kunder og at vi spiller alle involverte i oppdragene våre enda bedre. Der LiVE kjennetegner kulturen og holdningene våre, kjennetegner LiVE PRO handlingene våre og hvordan vi jobber.  

LiVE PRO gir deg som medarbeider enkle og forståelige prinsipper samt grunnleggende forutsetninger for hvordan vi alle skal jobbe, slik at vi løser oppdragene våre på best mulig måte.