Vannkraft

Askim

Norconsult Askim

Norconsult Østfold og Follo dekker kontorene i Askim, Sarpsborg og Ski. Vi er spesialister innen bygg og eiendom, samferdsel og infrastruktur. Vi planlegger og prosjekterer samfunnskritiske funksjoner som vannforsyning, veier og energiproduksjon. Vi jobber også med utvikling av gode bysentrum og boligområder.   

Vårt kontor i Askim har spisskompetanse innen:

  • Konstruksjonsteknikk
  • Brannsikkerhet
  • Bygningsfysikk
  • BREEAM
  • Vann- og miljøteknikk
  • Vegplanlegging og arealplanlegging

Vi har særlig god kompetanse på antikvarisk kartlegging og rehabilitering. Vi har blant annet prosjektert komplett fasaderehabilitering på Tårnbygningen på NMBU. 

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

Trøgstadveien 4B, 1830 Askim

Kontaktpersoner

Rune Blågestad

Kontorleder og avdelingsleder Plan & Samferdsel

Arild Malmberg

Avdelingsleder Bygg

Truls Johannessen

Avdelingsleder VA

Kontakt oss