Gjøvik med utsikt over Mjøsa

Gjøvik

Norconsult Gjøvik

Hos oss på Gjøvik tilbyr vi rådgivning innenfor samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur i alle faser av oppdragene; fra idéfase og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Våre medarbeidere har tverrfaglig spisskompetanse innen arkitektur, bygg, tekniske anlegg, plan og samferdsel, vann og avløp samt prosjektadministrasjon.  

VI skaper verdi for våre kunder og samarbeidspartnere gjennom å gi råd basert på høy kompetanse, lang erfaring og lokal forståelse. Vi løser både små og store oppgaver i tett forståelse med kundenes behov og er opptatt av bærekraftige løsninger i alle oppdrag både ved gjennomføring og i ferdig løsning. 

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Kontaktdetaljer

Adresse

Parkgata 6, 2821 Gjøvik

Telefonnummer

+47 91 78 91 97

  • Håvar Slåtten

    Kontorleder

  • Roger Haug Østvang

    Avdelingsleder Bygg

  • Kåre Frydenlund

    Avdelingsleder Arkitektur

  • Kontakt oss