Når tomten er fullt utbygd kan det bli seende sånn ut. (Norconsult)

Norconsult på Gjøvik samlet i selvtegnet nybygg

Norconsult Gjøvik samler nå ingeniører og arkitekter i nybygg de selv har tegnet og prosjektert. Nybygget er første trinn i det som kan bli et nytt landemerke for Mjøsbyen.

Med sterke teknologimiljøer og nærmere 5000 studenter på NTNU Gjøvik og Fagskolen Innlandet er Gjøvik i ferd med å bli en attraktiv by for kunnskapsindustrien i Innlandet. Det øker behovet for moderne og sentrale kontorlokaler. På en tomt rett ved jernbanestasjonen er nå det første bygget i det som kan bli Gjøviks egen "Barcode" åpnet. Det er her Norconsult Gjøvik har flyttet inn i tre etasjer. Etter at JAF Arkitektkontor ble en del av Norconsult høsten 2021, var behovet for samlokalisering og større lokaler prekært. Hva var da mer naturlig enn å flytte inn i Parkgata 6, et nybygg JAF har tegnet og Norconsult har prosjektert?

Sentralt

Parkgata 6 ligger på en attraktiv tomt rett sør for Gjøvik skysstasjon. Fra bygget er det utsikt mot Gjøvik by på vestsiden og mot Mjøsa på østsiden. Nybygget, som ble offisielt åpnet av ordfører Torvild Steen 5. april, er imidlertid bare første trinn i byggeprosjektet. Det er planer for en hel rekke kontorbygg på tomten, som vil gi hele 10 000 kvadratmeter attraktive kontorlokaler midt i Gjøvik sentrum. Byggene i Parkgata vil også bidra til å realisere visjonen om Gjøvik som en attraktiv og levende by med flott arkitektur, vakre gater og plasser med rom for gode opplevelser og allsidig kulturliv.

Norconsult flytter inn og søker etter 70 nye medarbeidere

For Norconsult Gjøvik er lokalene sentralt plassert i Parkgata 6 ideelle. Selskapet er en stor og viktig kompetansebedrift lokalt, og tilbyr arbeidsplasser som passer godt for mange av studieretningene på NTNU Gjøvik. I nybygget er det plass både til de medarbeidere selskapet har i dag, og til de som det er planer om å rekruttere de neste årene.

Norconsult Gjøvik er en del av Norconsult Innlandet som har om lag 250 medarbeidere. Selskapet har planer om å rekruttere rundt 70 nye ingeniører og arkitekter i regionen de neste tre årene, og 20 av disse vil trolig bli rekruttert til Gjøvik-kontoret.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss