Hønefoss

Hønefoss

Norconsult Hønefoss

Vårt Hønefoss-kontor er en sterk lokal aktør med nærmere 30 medarbeidere. Vi tilbyr blant annet kompetanse innen plan og søk, fornybar energi, VA, VVS, arkitekter, interiørarkitekter elektro og samferdsel, men vi jobber på tvers av fagområder.  

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

Hvervenmoveien 33, 3510 Hønefoss

Kontaktpersoner

Kjetil Myhre

Prosjektdirektør

Marius Marvin

Gruppeleder

Johan Hilmarsson

Gruppeleder

Kontakt oss