Lillehammer ved Mjøsa

Lillehammer

Norconsult Lillehammer

Her på Lillehammer har vi siden 1977 levert rådgivningstjenester i alle prosjektfaser. Kontoret vårt har bred faglig kompetanse og dyktige medarbeidere med god lokalkunnskap. Vår særlige styrke er prosjekt innen kommunalteknikk, flom og overvann, bygg og eiendom, samt plan- og vegprosjekt i liten og stor skala. Vi gir råd og utvikler bærekraftige og miljøriktige løsninger til nytte for våre kunder og samfunnet. 

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Kontaktdetaljer

Adresse

Bryggerigata 1, 2609 Lillehammer

Telefonnummer

+47 41 35 45 77

  • Petter Kittelsen

    Leder

  • Lars Erik Solbraa

    Avdelingsleder Infrastruktur

  • Per Marius Skarstad

    Avdelingsleder Bygg og samfunnsutvikling

  • Kontakt oss