Atlanterhavsveien, Molde

Molde

Norconsult Molde

Vårt kontor i Molde ligger i Grandfjæra, i et tidligere industriområde som vi selv har vært med på å forvandle til fantastiske kontorlokaler. 

Kontoret består av engasjerte medarbeidere med spisskompetanse innen blant annet arkitektur, bygg, VVS, infrastruktur, geoteknikk, ingeniørgeologi, takst og energiforsyning. Vi har et stort, men allikevel samlet og godt miljø, på tvers av fagdisipliner. 

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

Grandfjæra 24, 6415 Molde

Kontaktpersoner

Jo Sigurd Vold

Leder kontor

Rita Hagås

Administrativt ansvarlig

Kontakt oss