Molde Videregående Skole – Tilbygg øst

Utvidelse av Molde videregående skole. Oppdraget tar utgangspunktet i Utviklingsplanen for Molde videregående skole fra 2011. Vi fulgte prosjektet gjennom skisseprosjekt, forprosjekt og detalj-prosjekt

Prosjektnavn

Molde Videregående Skole – Tilbygg øst

Kunde

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2013 til 2015

Oppdraget

 

Det nye tilbygget til Molde VGS er plassert lengst øst på skoleområdet og er på 3000 kvadratemter. Byggets arkitektoniske utforming og materialbruk henter elementer fra nyere bebyggelsen ved skolen (F-fløya og G- fløya). Den nye hovedinngangen har gitt en utforming og materialbruk som skaper et klart blikkfang og trer tydelig fram i forhold til omgivelsene.

 

Løsningen

 

Bygget inneholder kantine/ aula, bibliotek, administrasjon, elevtjenester og nye undervisningsrom.  Den nye hovedinngangen ligger sentralt plassert og leder inn til skolens nye aula og kantine.  Skolens aula har et fast amfi i bakkant og strekker seg over to etasjer, opp til øvre aula på 2. etasje.  Bibliotek, administrasjon og personalrom er plassert i 2. etasje, lett synlig og tilgjengelig fra hovedinngangsparti og vestibyle / aula. I 3. etasje har vi plassert Elevtjenester, TPO –base, samt nye undervisningsrom og grupperom.

 

Resultatet

 

Molde videregående prosjektet ble gjennomført med et honorar på 2 millioner kroner.

 

  • Ivar Gussiås

    Arkitekt

  • Ståle-Jakob Valø

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid