Brunvollkvartalet sett ovenfra

Brunvollkvartalet

Brunvollkvartalet består av 92 leiligheter, fordelt på fire bygg. Mellom dem er det et atrium med felles parkanlegg.

Prosjektnavn

Brunvollkvartalet

Kunde

Brunvoll AS

Sted

Norge

Periode

2012 til 2018

Oppdraget

Brunvollkvartalet er et leilighetskonsept bygget om fra Brunvolls tidligere lokaler. Kvartalet ligger i enden av den spektakulære strandpromenaden som har bundet Molde sentrum sammen på ny.

Prosjektet ble utført av arkitektkontoret Kosbergs Arkitektkontor AS som i 2020 ble kjøp opp av Norconsult.

Løsningen

Byggene er delt inn i A, B, C og D.  A og B har plasstøpte skillevegger i betong og hulldekke som etasjeskiller, og yttervegger med bindingsverk. C og D har sandwich yttervegg i betong og prefabrikerte innervegger i betong, pluss hulldekke som etasjeskille.

I toppetasjene er det bærende stålkonstruksjone. Bygget blir varmet opp med jordvarme.

Det er boret 12 brønner ned til fjell på 200 meter, og oppvarmingen skjer gjennom et jord-tilvann-system. Bodkjelleren ligger delvis under havnivå og er i plasstøpt betong. Øvrige plan har konstruksjon av plasstøpt betong og bærende betongelementer.

Resultatet

Total bygningsmasse i de fire leilighetsbyggene i Brunvollkvartalet er 12.400 kvadratmeter. Næringslokalene på bakkeplan på cirka 680 kvadratmeter er solgt til HTH og uno form Molde som har etablert seg med utsalg. Det er også innvendige parkeringsplasser på bakkeplan.

Leilighetene er i størrelsesorden 44 til 182 kvadratmeter (P-rom). Alle har egen uteplass. Den største har en egen takterrasse på 109 kvadratmeter. Den dyreste leiligheten i komplekset har en prislapp i markedet i sjiktet 9-10 millioner kroner. Mot sjøen har utbygger samarbeidet med Molde kommune om utfylling med plastring og steintrinn til et offentlig grøntområde med parkmessig utførelse. Tomten er utvidet med om lag 3,5 mål.

  • Dagfinn Reppen

    Arkitekt

  • Even Hoem Humberset

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid