Ski

Ski

Norconsult Ski

Alle våre medarbeidere har god lokalforståelse og kjenner de lokale forholdene godt. Våre oppdragsgivere er både offentlige og private byggherrer og vi kan leverer tjenester i alle faser fra reguleringsplanlegging, prosjektering og oppfølging under bygging.  

På vårt kontor i Ski har vi en særlig sterk profil på eiendomsjuridisk rådgivning. Vi tilbyr bistand og gjennomføring i fradelingssaker, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifte, seksjonering og fradeling av eiendom, samt risikoanalyser og lønnsomhetsvurderinger for eiendomsprosjekter. 

Vi samarbeider på tvers av geografi og fag med andre avdelingar og kontor, noko som kjem kundane våre til gode i form av lokal rådgjeving, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Kontaktdetaljer

Adresse

Åsenveien 10, 1400 Ski

Telefonnummer

+47 45 40 44 92

  • Lars Thorbjørnsen

    Kontorleder og Markedssjef Region Sør-Øst

  • Tonje Yndestad

    Gruppeleder Areal og eiendom

  • Truls Johannessen

    Avdelingsleder VA

  • Kontakt oss