Aasta Hanstens veg omsorgsboliger

Norconsult har prosjektert omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede på Valentinlyst i Trondheim

Prosjektnavn

Aasta Hanstens veg omsorgsboliger

Kunde

Trondheim eiendom i prosjekteringsfase. Aasen Bygg AS entreprenør i utførelse.

Sted

Norge

Periode

2012 til 2015

Nøkkeltall

Ca 1 610 m² brutto.

Oppdraget

Oppdraget var å prosjektere 10 omsorgsboliger med fellesareal og personalrom til ansatte. Oppdraget er utført som totalentreprise.

Løsningen

Byggets formspråk er tilpasset småhusbebyggelsen i omgivelsene. Uttrykket er allikevel moderne med innovativ takløsning. Leilighetene er på ca 55 m² med universell utforming. Hver boenhet har eget soverom, kjøkken, stue, bad og balkong/terrasse. I tillegg har bygget felles stue og oppholdsrom for beboerne i hver etasje. Bygget har sengerom for betjening for å muliggjøre sovende vakt.

Resultatet

Resultatet er et spennende bygg som glir godt inn i omgivelsene på Valentinlyst. Brukerbehovene er godt ivaretatt i et bygg som ser mer ut som et hjem enn et institusjonsbygg.

  • Kate Holm

    Markedskoordinator for Arkitektur i Norconsult og partner, markedsområdeleder for Nordic, Arkitekt MNAL

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid