Adiabata ny botanisk hage i Bergen

Norconsult har fått i oppdrag av Universitetet i Bergen med Adiabata botaniske hage å utvikle hagen på Milde til en moderne botanisk hage av internasjonal standard

Prosjektnavn

Adiabata botaniske hage

Kunde

Universitet i Bergen

Sted

Norge

Periode

2016 til 2018

Nøkkeltall

75 daa totalt.

Oppdraget

Det regner mye på Vestlandet og den botaniske hagen på Milde er den botaniske hagen i Europa med desidert mest nedbør. Dette gir spesielle vekstforhold og stort mangfold. Den nye hagen er oppkalt etter den adiabatiske prosessen som skjer når fuktig havluft presses opp over fjellene og resultatet blir REGN Botanisk hage i Bergen skal ligge i forkant av utviklingen og være først med å teste de nye plantene og løsningene – og da særlig med fokus på bærekraftig hagedrift. Adiabata skal motivere nye generasjoner til å få kunnskap og til å ta ansvar gjennom nysgjerrighet, læring og spennende opplevelser.

Løsningen

Japanhagen og fjellhagen beholdes med sine fine kvaliteter, mens resten av dagens hage omarbeides. Nye veger og gangstier anlegges i et mønster som for uten å gi en sammenhengende utstillingsopplevelse også kan ses som et blad fra luften. Det skal etableres varierte og spennende opplevelser i ulike hagerom som tiltrekker seg besøkende gjennom hele året, der det bærende elementet i hagen skal være den botaniske systematikk. Hagen skal gjøres attraktiv for alle typer besøkende med trekronesti, kjøkkenhage, kunstverk og labyrint. Den botaniske hagen skal også ha et sterkt fokus på forskning med plantesamlinger, forskningsbygg, regnskogsdrivhus ol.

Resultatet

Det er bevilget penger til Fase 1 med oppstart våren 2018.

  • Anne Kristin Irgens

    Fagekspert Landskap

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid