Asheimtunet i Sandnes

Norconsult har prosjektert uteområdene ved det nye boligfeltet, Asheimtunet, i Sandnes

Prosjektnavn

Asheimtunet

Kunde

Jadarhus AS

Sted

Norge

Periode

2013 til 2017

Oppdraget

Detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for lek- og grøntområdene på Asheimtunet som er et nytt boligområde med til slutt 140 boliger.

Løsningen

Utomhusarealene består av universelt utformede gatetun mellom boligene, samt en større kvartalslek/park. Gatetunene er stengt for normal trafikk og dette gir mulighet for bedre bruk av arealene mellom boligene. Parkering er lokalisert i automatiske parkeringsanlegg og med gjesteparkering i utkanten av boligfeltet. Lekeplasser inngår som en del av gatetunene med lekefasiliteter fordelt rundt i tunene der det er mulig. Tunene supplerer hverandre med ulike aktiviteter og utstyr, slik at området totalt sett får et vidt spekter av lekemuligheter. Utformingen har lagt til rette for variert bruk av hele arealet, der opphold, lek og adkomst til boligene danner et helhetlig utrykk. Kvartalsleken i området inngår i en overordnet grøntstruktur og inneholder også oversvømmelsesbasseng.

Resultatet

Fase 1 er ferdigstilt og opparbeidelsen av fase 2 er under arbeid. Asheimtunet ble løftet fram som Årets Boligprosjekt på Boligkonferansen i 2016.

  • Sveinung Midtun

    Rådgiver

  • Margrét Backman

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid