ASKO brannrådgivning

Norconsult AS har siden høsten 2018 bistått ASKO konsernet som brannteknisk rådgiver.

Prosjektnavn

ASKO NORGE - brannteknisk rådgivning

Kunde

ASKO

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Oppdraget

ASKO har etablert en egen veileder for risikohåndtering i driftsfasen hvor brannforebyggende arbeid står sentralt. Norconsult ble engasjert for å bistå i implementeringsarbeidet.

Løsningen

Veilederen ble vedtatt innført høsten 2018. Norconsult AS har bistått med revidering av veilederen og opplæring og informasjon om veilederen til sentrale personer i hele ASKO konsernet. Norconsult har i tillegg arrangert og avholdt ett spesialtilpasset brannvernlederkurs over 2 dager.

  • Birgitte Lunde Hartmann

    Seniorrådgiver/markedskoordinator Sikkerhet

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid