illustrasjon av bygninger

Stavanger legevakt

Stavanger kommune har engasjert Norconsult til prosjektering av alle fag inkl. prosjekteringsleder i forprosjektfasen. Vi har med oss programarkitekt og gjennomfører brukermedvirkning og prosjektering i tett samarbeid med Stein Halvorsen arkitekter. Vi har også tidligere gjennomført skisseprosjektet, samt detaljregulering av området.

Prosjektnavn

Stavanger legevakt

Kunde

Stavanger Kommune

Sted

Stavanger

Periode

2024

Nøkkeltall

BRA: 10 000 m2

Nye Stavanger legevakt blir nærmeste nabo med det nye sykehuset på Ullandhaug og blir godt synlig ved innkjøringen til sykehusområdet. Det planlegges å stå ferdig i 2027. I bygget samles legevakten med legevaktsentral og ambulansemottak, ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold), smittevern- og vaksinasjonssenter og helsehuset. Ny kollektivtrase går like i nærheten. Bygget skal miljøsertifiseres til Very Good etter BREEAM-NOR v6.1. Mål om energikarakter A, hvor vi henter energien fra fornybare energikilder som bergvarme og solceller. Målsetning om 30–40 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra materialer. Byggeplassen blir utslippsfri i tråd med Stavanger Kommunes klima- og miljøplan.

  • Frank Pedersen

    Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid