ASKO Oslofjord

ASKO Oslofjord sitt nye helautomatiske plukklager har et prisvinnende lysanlegg og har BREEAM NORs høyeste sertifisering – Outstanding.

Prosjektnavn

ASKO Oslofjord

Kunde

Asko Oslofjord AS

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

Grunnflate 28.000m2, utendørs ca 20.000m2.

Oppdraget

ASKO har bygget nytt logistikklager for dagligvarer med tilhørende kontorer for 200 ansatte. ECT AS, nå en del av Norconsult AS fikk i oppdrag å jobbe med forprosjekt og utarbeidelse av anbudsmateriell samt detaljprosjektering og oppfølging av elektro - og belysningsanlegg.

Løsningen

Utendørs er belysningsanlegget designet med tanke på minimal lysspredning på bygningskropp og utenfor tomten. Det har vært fokus på jevnt belyste arealer med god visuell komfort for lastebilsjåfører og andre som ferdes i anlegget. Lys på riktig sted, med riktig mengde lys og armaturer med god teknologi som gir muligheter for avskjermet og kontrollert lys uten forurensning har vært viktige faktorer. Innendørs har man jobbet med et belysningsanlegg som tilfører kontorlokalene hyggelig atmosfære og god arbeidsplassbelysning og i lagerlokalene har det vært viktig å belyse store åpne arealer jevnt, men samtidig nå inn i kriker og kroker av systemene for varehåndtering.

Resultatet

Lysanlegget på ASKO Oslofjord er blitt meget godt mottatt. Bygningen ligger dempet i omgivelsene og man har lykkes med å kun belyse de områdene hvor man har behov for lys. I 2022 vant prosjektet Norsk Lyspris i kategorien «Beste tekniske løsning» for belysningsløsningen utendørs.

  • Nils Endrestøl

    Gruppeleder

  • Anette Rustand

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid