Kunstig intelligens som markerer myke trafikanter

Atferdsanalyser for myke trafikanter ved bruk av KI

Norconsult har på oppdrag fra Vestland fylkeskommune utført atferdsanalyser for myke trafikanter i Bergen sentrum. Analysene ble utført ved bruk av innovative verktøy for innsamling og analyse av trafikkdata fra videopptak ved bruk av kunstig intelligens.

Prosjektnavn

Atferdsanalyser for myke trafikanter ved bruk av KI

Kunde

Vestland fylkeskommune

Sted

Bergen

Periode

2023 til 2023

I prosjektet ble det samlet inn trafikkdata fra totalt ca. 500 timer med videoopptak fra 32 ulike punkter i og omkring Bergen sentrum. Dette ble gjort ved bruk av innovative verktøy for analyse av videopptak ved bruk av kunstig intelligens. Disse verktøyene bruker bildegjenkjenning til å registrere alle trafikanter i et videoopptak og klassifiserer trafikantene automatisk i henhold til trafikantgruppe. Deres bevegelsesmønster blir også kartlagt og lagret. I dette prosjektet ble det registrert totalt ca. 680 000 trafikant-bevegelser. De innsamlede dataene ble videre benyttet for å gjøre en rekke analyser av atferd for myke trafikanter.

En hovedproblemstilling i oppdraget var å vurdere om redusert fortausbredde i forbindelse med uteserveringer kan gi dårligere fremkommelighet og redusert trafikksikkerhet for myke trafikanter.

De utførte atferdsanalysene avdekket flere tilfeller med trengsel og redusert fremkommelighet i tilknytning til uteserveringer, med potensielt økt risiko for fotgjengere og syklister. Resultatene indikerer samtidig at dette i hovedsak kun vil være en problemstilling på dager med svært høye fotgjengervolumer.

Det ble også avdekket tilfeller hvor etablering av uteserveringer påvirket fotgjengeratferden, men hvor det ikke ble registrert trengsel. Det ble funnet at dette likevel kan gi utfordringer for personer med barnevogn eller brukere av rullestol eller rullator.

Som del av leveransen ble det også utarbeidet et databasebasert innsynsverktøy som kan brukes for å analysere de innsamlede dataene. Dette gir økt innsikt og merverdi for oppdragsgiver.

 

Analysen er svært grundig og teknisk utfordrende og har bidratt til å dokumentere kunnskap om andelen myke trafikanter i Bergen sentrum på en ny og innovativ måte som tidligere ikke har vært mulig, og i en skala som vi ikke er kjent med er gjort i Norge. Prosjektgruppen fra Norconsult har vært engasjerende, nytenkende og løst utfordringer på en svært god måte for å levere et best mulig kunnskapsgrunnlag til Vestland fylkeskommune

- Mats Korneliussen, Vestland fylkeskommune

  • Kristoffer Åsen Røys

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid