Banken, Strandgata 41 Hamar

Norconsult har bidratt til rehabilitering av en gammel bankbygning i tegl, ombygget til boliger og kontorer.

Prosjektnavn

Banken, Strandgata 41 Hamar

Kunde

EcoSør AS

Sted

Norge

Periode

2019 til 2020

Oppdraget

Utstillingsplassen Eiendom AS ønsket å rehabilitere og endre bruken av det gamle bankbygget til Opplandske Creditbank, og DnB til bolig, næring, kontor og parkering.

Norconsult ble engasjert til å kartlegge bærekonstruksjoner på bygget som har vært ombygget flere ganger, og gjøre en vurdering av eksisterende bærekonstruksjoner, for å se på muligheten for å gjennomføre denne bruksendringen, som også innebar å rive teknisk rom på tak, og erstatte dette med full boligetasje. Studio NSW var arkitekter.

Prosjektet ble sendt ut som totalentrepriseforespørsel, hvor Norconsult fortsatte som rådgivere i detaljprosjekteringen. EcoSør AS ble valgt som entreprenør, med R3 AS som rive-entreprenør og Harasjøen Mekaniske Verksted AS som entreprenør på stål.

Løsningen

Det var en krevende byggeprosess, der riving og gjenoppbygging måtte foregå parallelt, for til enhver tid å ivareta teglbyggets statikk og stabilitet, samtidig som den vernede fasaden skulle bestå.

For å opprettholde mest mulig tett bygg i byggefasen vinterstid, måtte også teknisk rom rives og erstattes av boligetasje på taket. Dette ble utført med stålkonstruksjoner og Lett-tak. Byggelementer måtte prefabrikeres på grunn av stram framdrift, men samtidig tilpasses på stedet pga dels store skjevheter i den eksisterende bygningsmassen.

Teglbygget med betongdekker fikk omfattende endringer i bæresystemet, med blant annet et innvendig atrium over to etasjer som fikk nytt etasjeskille av hulldekker. Det ble også etablert parkeringsetasje med parkeringsheissystem. Eksisterende betongdekker, -søyler og bjelker var slanke, og flere måtte brannisoleres.

Tynne betongdekker og betongvegger skapte også akustiske utfordringer. Norconsult AS ble engasjert som rådgiver innen akustikk gjennom hele prosessen. Det ble utført komplett lydteknisk prosjektering, inkludert beregning av støy fra veg og jernbane og innendørs lydforhold, for boligetasjene. Norconsult har også gjennomført kontrollmålinger av lydisolasjon i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet.

  • Tore Slåtten

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid