brunt stort trehus

Bardufoss befalsforlegninger

Befalsforlegningene ligger på utsiden av Rusta Leir, Bardufoss. Oppdraget ble utført av Borealis Arkitekter, som nå er en del av Norconsult

Prosjektnavn

Bardufoss befalsforlegninger, Rusta - Nybygg

Kunde

Bjørn Bygg AS/PEAB/Forsvarsbygg Nord

Sted

Norge

Periode

2017

Nøkkeltall

4300m2 BTA

Oppdraget

Prosjektet omfatter prosjektering av 3 befalsforlegninger med til sammen 108 stk. hybler for befal, hver på ca. 21 m2 netto areal. Bygningene er utformet i tre etasjer og med saltak. Tekniske rom og boder for beboerne er plassert på loft (4. etasje).

Løsningen

Bygningsmassen er gitt en knapp utforming og stram materialbruk og fargesetting. Uteområder har fellesarealer for uteopphold med grillplass, uteboder, rekreasjon og aktivitet. Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Paul B. Pincus, arkitekt Ruth J. Pedersen, arkitekt Alf H. Bårdslett

  • Aina Bjerke

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid