Bjøråa rasteplass

Norconsult har regulert og detaljprosjektert Bjøråa rasteplass langs rv. 3 i Stor-Elvdal kommune.

Prosjektnavn

Bjøråa rasteplass

Kunde

Statens vegvesen Region øst

Sted

Norge

Periode

2012 til 2015

Nøkkeltall

Rasteplassens størrelse 9 daa Omfang: 1,75 millioner kroner

Oppdraget

Oppdraget er en del av prosjektet trafikantens opplevelse langs rv. 3. Oppdraget vårt var å utarbeide reguleringsplan og byggeplan for Bjøråa rasteplass. Bjøråa rasteplass er mest kjent for Storelgen. Storelgen er laget av kunstner Linda Bakke og var en gave fra Sparebanken Hedmarks kunstfond til Stor-Elvdal kommune.

Løsningen

Løsningen tar utgangspunkt i eksisterende rasteplass ved Bjøråa. Det ble vurdert ulike plasseringer for best mulig eksponering av Storelgen. Det ble gjort vurderinger av synligheten av Storelgen fra trafikanten sin side. Et av hovedgrepene var å unngå å gjøre inngrep i dagens vegetasjon og i størst mulig grad beholde denne. Målsetningen var å gi de reisende opplevelsen av at elgen står i skogen. Norconsult har prosjektert veg (herunder nytt kryss mot rv.3, parkeringsplass og interne kjørearealer), landskap, VA, elektro, fundamenteringsløsning for Storelgen og tekniske fag i servicebygget.

Resultatet

Resultatet er en ny og svært godt besøkt hovedrasteplass mellom Trondheim og Oslo langs rv. 3. Bjøråa rasteplass var en del av prosjektet som fikk hederlig omtale i forbindelse med Vakre vegers pris i 2016.

  • Lars Gudbrand Gløtvold

    Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid